BẢNG GIÁ ÉP KÍNH, ÉP CỔ CÁP

Sản Phẩm Loại Giá cửa hàng/ đại lý Giá khách lẽ

Thay kính iPhone

iPhone 11 Ép kính 250k 400k
iPhone 11 Thay nắp sau 250k 350k
iPhone 11 Ép cảm ứng 350k 500k
iPhone 11 Pro Thay nắp sau 250k 350k
iPhone 11 Pro Ép kính 300k 450k
iPhone 11 Pro Ép cảm ứng 450k 600k
iPhone 11 Pro Max Ép kính 300k 450k
iPhone 11 Pro Max Thay nắp sau 300k 400k
iPhone 11 Pro Max Ép cảm ứng 500k 650k
iPhone 12 Ép kính 300k 450k
iPhone 12 Thay nắp sau 350k 400k
iPhone 12 Ép cảm ứng 500k 650k
iPhone 12 mini Thay nắp sau 450k 600k
iPhone 12 mini Ép kính 500k 650k
iPhone 12 pro Ép kính 300k 450k
iPhone 12 pro Thay nắp sau 350k 400k
iPhone 12 pro Ép cảm ứng 500k 650k
iPhone 12 Pro Max Ép kính 400k 600k
iPhone 12 Pro Max Thay nắp sau 400k 500k
iPhone 12 Pro Max Ép cảm ứng 800k 950k
iPhone 13 Ép kính 400k 600k
iPhone 13 Thay nắp sau 400k 500k
iPhone 13 mini Ép kính 500k 650k
iPhone 13 Pro Thay nắp sau 400k 500k
iPhone 13 Pro Ép kính 700k 800k
iPhone 13 Pro Max Thay nắp sau 400k 500k
iPhone 13 Pro Max Ép kính 800k 900k
iPhone 13 Pro Max Ép cảm ứng 1400k 1600k
iPhone 14 Ép kính 500k 750k
iPhone 14 Thay nắp sau 600k 800k
iPhone 14 Plus Ép kính 500k 750k
iPhone 14 Plus Thay nắp sau 600k 800k
iPhone 14 Pro Thay nắp sau 600k 800k
iPhone 14 Pro Ép kính 800k 900k
iPhone 14 Pro Max Thay nắp sau 600k 800k
iPhone 14 Pro Max Ép kính 900k 1000k
iPhone 15 Thay nắp sau 600k 800k
iPhone 15 Ép kính 700k 850k
iPhone 15 Plus Thay nắp sau 600k 800k
iPhone 15 Plus Ép kính 700k 900k
iPhone 15 Pro Thay nắp sau 600k 800k
iPhone 15 Pro Ép kính 900k 1000k
iPhone 15 Pro Max Thay nắp sau 600k 800k
iPhone 15 Pro Max Ép kính 1000k 1200k
iPhone 7 Ép kính 100k 200k
iPhone 7 plus Ép kính 150k 250k
iPhone 8 Ép kính 150k 250k
iPhone 8 Thay nắp sau 250k 350k
iPhone 8 plus Ép kính 150k 250k
iPhone 8 plus Thay nắp sau 250k 300k
iPhone X Ép kính 250k 400k
iPhone X Thay nắp sau 250k 300k
iPhone X Ép cảm ứng 350k 500k
iPhone XR Ép kính 300k 400k
iPhone XR Thay nắp sau 300k 400k
iPhone XR Ép cảm ứng 400k 500k
iPhone Xs Ép kính 250k 400k
iPhone Xs Thay nắp sau 250k 300k
iPhone Xs Ép cảm ứng 350k 500k
iPhone Xs Max Thay nắp sau 250k 300k
iPhone Xs Max Ép kính 300k 450k
iPhone Xs Max Ép cảm ứng 400k 600k

Thay kính Ipad

Ipad 2 (A1395/ A1396/ A1397) Ép cảm ứng rời 250k 300k
Ipad 3 ( A1416/ A1430/ A1403) Ép cảm ứng rời 250k 300k
IPad 4 Ép cảm ứng rời 250k 300k
Ipad Air Ép cảm ứng rời 350k 400k
IPad Air 2(6) Ép cảm ứng 600k 800k
iPad Air 3 (10.5) Ép kính 600k 700k
iPad Air 3 (10.5) Ép cảm ứng 750k 850k
iPad Air 4 (10.9) Ép kính 600k 750k
iPad Air 4 (10.9) Ép cảm ứng 850k 950k
iPad Air 5 Ép kính 600k 750k
iPad Air 5 Ép cảm ứng 850k 950k
Ipad Gen 10 Ép cảm ứng 750k 850k
Ipad Gen 5 (2017) Ép cảm ứng rời 350k 400k
Ipad Gen 6 Ép cảm ứng rời 400k 500k
Ipad Gen 7 Ép cảm ứng 400k 500k
Ipad Gen 8 Ép cảm ứng 450k 550k
Ipad Gen 9 Ép cảm ứng 450k 550k
Ipad mini 1 Ép cảm ứng rời 300k 400k
Ipad mini 2 Ép cảm ứng rời 300k 400k
Ipad mini 3 Ép cảm ứng rời 350k 400k
Ipad mini 4 Ép kính 400k 500k
Ipad mini 4 Ép cảm ứng 500k 600k
iPad mini 5 Ép kính 400k 500k
Ipad Mini 6 Ép kính 600k 800k
iPad mini5 Ép cảm ứng 600k 700k
iPad Pro 10.5 (gen 2) Ép cảm ứng 750k 850k
Ipad Pro 10.5 inch Ép kính 600k 700k
Ipad Pro 10.5 inch Ép cảm ứng 750k 850k
Ipad pro 11 (2018) Ép kính 800k 1000k
Ipad pro 11 (2018) Ép cảm ứng 1200k 1400k
Ipad pro 11 (2020: 2 cam) Ép kính 800k 1000k
Ipad pro 11 (2020: 2 cam) Ép cảm ứng 1200k 1400k
iPad Pro 11 inch (2021) M1 Ép kính 900k 1100k
iPad Pro 11 inch (2021) M1 Ép cảm ứng 1200k 1400k
iPad Pro 11 inch (2022) M2 Ép kính 900k 1100k
iPad Pro 11 inch (2022) M2 Ép cảm ứng 1400k 1600k
Ipad pro 12.9 (Gen 2:2017) Ép kính 1100k 1300k
Ipad pro 12.9 (Gen 3:2018) Ép kính 1100k 1300k
Ipad pro 12.9 (Gen 3:2018) Ép cảm ứng 1400k 1600k
iPad Pro 12.9 (Gen 4: 2020) Ép kính 1100k 1300k
iPad Pro 12.9 (Gen 4: 2020) Ép cảm ứng 1400k 1600k
iPad Pro 12.9 inch (2021) M1 Ép kính 1100k 1300k
iPad Pro 12.9 inch (2021) M1 Ép cảm ứng 1600k 1800k
iPad Pro 12.9 inch (2022) M2 Ép kính 1100k 1400k
iPad Pro 12.9 inch (2022) M2 Ép cảm ứng 1600k 1800k
Ipad Pro 9.7 inch Ép kính 500k 700k
Ipad Pro 9.7 inch Ép cảm ứng 700k 800k
Samsung S23 Plus Ép kính 800k 900k

Thay kính Samsung

Nắp lưng A9 /A9 pro Thay nắp sau 100k 200k
Samsung A01(2020) Ép cảm ứng 150k 200k
Samsung A02s/ A03 Ép kính 150k 250k
Samsung A03 core Ép kính 150k 250k
Samsung A03s Ép kính 150k 250k
Samsung A04 Ép kính 150k 250k
Samsung A04s Ép kính 150k 250k
Samsung A05/ A05s Ép kính 150k 250k
Samsung A10 Ép kính 150k 200k
Samsung A10s Ép kính 150k 200k
Samsung A11 Ép kính 150k 250k
Samsung A12/ A02 Ép kính 150k 250k
Samsung A13 Ép kính 150k 250k
Samsung A14 Ép kính 150k 250k
Samsung A15 Ép kính 200k 300k
Samsung A20 Ép kính 150k 250k
Samsung A20 Thay nắp sau 150k 200k
Samsung A20s Ép kính 150k 250k
Samsung A21S Ép kính 150k 250k
Samsung A22 Ép kính 150k 250k
SamSung A23 Ép kính 150k 250k
Samsung A24 Ép kính 200k 300k
Samsung A25 Ép kính 200k 300k
Samsung A3(2016) Thay nắp sau 100k 150k
Samsung A30 Ép kính 150k 250k
Samsung A30 Thay nắp sau 150k 200k
Samsung A30S Ép kính 200k 250k
Samsung A31 Ép kính 150k 250k
Samsung A32 Ép kính 200k 300k
Samsung A33 Ép kính 200k 300k
Samsung A34 Ép kính 200k 300k
Samsung A35 Ép kính 250k 350k
Samsung A40 Ép kính 250k 300k
Samsung A5 Ép kính 150k 250k
Samsung A5(2016) Thay nắp sau 100k 150k
Samsung A5(2016) Ép kính 200k 300k
Samsung A5(2017) Ép kính 200k 300k
Samsung A50 Ép kính 150k 250k
Samsung A50 Thay nắp sau 150k 200k
Samsung A50s Ép kính 150k 250k
Samsung A51 Ép kính 150k 250k
Samsung A52 Ép kính 200k 300k
Samsung A52s Ép kính 250k 300k
Samsung A53 Ép kính 200k 300k
Samsung A54 Ép kính 250k 350k
Samsung A6 Ép kính 150k 200k
Samsung A6 plus Ép kính 150k 250k
Samsung A7 Ép kính 150k 250k
Samsung A7 (2018) Ép kính 150k 200k
Samsung A7(2016) Thay nắp sau 100k 150k
Samsung A7(2016) Ép kính 200k 300k
Samsung A7(2017) Thay nắp sau 150k 200k
Samsung A7(2017) Ép kính 200k 300k
Samsung A70 Ép kính 200k 300k
Samsung A71 Ép kính 400k 500k
Samsung A72 Ép kính 300k 400k
Samsung A73 Ép kính 400k 500k
Samsung A8 Ép kính 200k 250k
Samsung A8 (2016) Ép kính 250k 300k
Samsung A8 Plus (2018) Thay nắp sau 150k 200k
Samsung A8 Plus (2018) Ép kính 200k 300k
Samsung A8 Star Ép kính 200k 300k
Samsung A8(2018) Ép kính 200k 300k
Samsung A80 Ép kính 350k 400k
Samsung A82/ Quantum 2 Ép kính 800k 900k
Samsung A9 pro (2020)/ A8s Ép kính 200k 300k
Samsung A9(2018) Ép kính 200k 300k
Samsung A90 Ép kính 250k 350k
Samsung C9 (C9 Pro) Ép kính 200k 300k
Samsung J1 (2016) Ép kính 150k 200k
Samsung J2 Ép kính 200k 250k
Samsung J2 core Ép kính 200k 250k
Samsung J2 Prime Ép cảm ứng rời 150k 200k
Samsung J2 Pro Ép kính 150k 250k
Samsung J3 2016( màn lk) Ép cảm ứng 200k 250k
Samsung J3 Pro 2017 Ép kính 150k 200k
Samsung J3(2016) Ép kính 150k 200k
Samsung J4 Ép kính 150k 200k
Samsung J4 plus Ép kính 150k 200k
Samsung J5 Ép kính 150k 200k
Samsung J5 (2016) Ép kính 150k 250k
Samsung J5 (màn lk) Ép cảm ứng 250k 300k
Samsung J5 2016( màn lk) Ép cảm ứng 250k 300k
Samsung J5 Prime Ép kính 150k 200k
Samsung J5 pro Ép kính 200k 250k
Samsung J6 Ép kính 150k 250k
Samsung J6 plus Ép kính 150k 200k
Samsung J7 Ép kính 150k 200k
Samsung J7 (2016) Ép kính 150k 200k
Samsung J7 (Màn lk) Ép cảm ứng 200k 250k
Samsung J7 2016 (màn lk) Ép cảm ứng 200k 250k
Samsung J7 Plus Ép kính 150k 200k
Samsung J7 Prime Ép kính 150k 200k
Samsung J7 Pro Ép kính 150k 200k
Samsung J8 Ép kính 150k 200k
Samsung M10 Ép kính 150k 200k
Samsung M11 Ép kính 150k 250k
Samsung M12 Ép kính 150k 250k
Samsung M20 Ép kính 150k 250k
Samsung M21 Ép kính 200k 300k
Samsung M23 Ép kính 200k 250k
Samsung M30 Ép kính 200k 300k
Samsung M31 Ép kính 200k 300k
Samsung M31s Ép kính 250k 300k
Samsung M32 Ép kính 200k 300k
Samsung M33 Ép kính 250k 350k
Samsung M51 Ép kính 400k 500k
Samsung M52 Ép kính 400k 500k
Samsung M53 Ép kính 400k 500k
Samsung Note 10 Thay nắp sau 300k 400k
Samsung Note 10 Ép kính 600k 700k
Samsung Note 10 lite Ép kính 400k 500k
Samsung Note 10 Plus Thay nắp sau 350k 400k
Samsung Note 10 Plus Ép kính 700k 800k
Samsung Note 20 Ép kính 700k 800k
Samsung Note 20 ultra Ép kính 1200k 1400k
Samsung Note 4 Ép kính 200k 300k
Samsung Note 5 Thay nắp sau 250k 300k
Samsung Note 5 Ép kính 300k 400k
Samsung Note 8 Thay nắp sau 200k 250k
Samsung Note 8 Ép kính 500k 600k
Samsung Note 8 Ép cảm ứng 1000k 1200k
Samsung Note 9 Thay nắp sau 250k 300k
Samsung Note 9 Ép kính 600k 700k
Samsung P585 Ép cảm ứng 400k 450k
Samsung S10 Thay nắp sau 250k 350k
Samsung S10 Ép kính 600k 700k
Samsung S10 5G Ép kính 600k 700k
Samsung S10 lite Ép kính 500k 700k
Samsung S10 plus Thay nắp sau 300k 350k
Samsung S10 plus Ép kính 600k 700k
Samsung S10e Ép kính 450k 500k
Samsung S20 Ép kính 700k 800k
Samsung S20 FE (G780) Ép kính 350k 450k
Samsung S20 plus Ép kính 800k 900k
Samsung S20 Ultra Ép kính 800k 900k
Samsung S21 Ép kính 800k 1000k
Samsung S21 FE Ép kính 800k 1000k
Samsung S21 Plus Ép kính 800k 1000k
Samsung S21 Ultra Thay nắp sau 350k 450k
Samsung S21 Ultra Ép kính 1200k 1400k
Samsung S22 Ép kính 800k 1000k
Samsung S22 Plus Ép kính 800k 900k
Samsung S22 Ultral Ép kính 1200k 1400k
Samsung S23 Ultra Ép kính 1200k 1500k
Samsung S6 Ép kính 200k 300k
Samsung S8 Thay nắp sau 200k 250k
Samsung S8 Ép kính 500k 600k
Samsung S8 Plus Thay nắp sau 200k 250k
Samsung S8 Plus Ép kính 500k 600k
Samsung S8 Plus Ép cảm ứng 1000k 1200k
Samsung S9 Thay nắp sau 200k 250k
Samsung S9 Ép kính 500k 700k
Samsung S9 Plus Thay nắp sau 200k 250k
Samsung S9 Plus Ép kính 500k 600k
Samsung Z Fold 1 Ép kính 600k 800k
Samsung Z Fold 2 Ép kính 600k 800k
Samsung Z Fold 3 Ép kính 600k 800k
Samsung Z Fold 4 Ép kính 700k 900k
Samsung Z Fold 5 Ép kính 800k 1000k

Thay kính Samsung Tad

Samsung A7 2020 (T500/ T505) Ép kính 400k 450k
Samsung P205 Ép cảm ứng 250k 350k
Samsung P355 Ép cảm ứng 600k 700k
Samsung T290 Ép kính 250k 350k
Samsung T295 Ép cảm ứng 200k 300k
Samsung T295 Ép kính 200k 300k
Samsung T355 Ép cảm ứng 450k 550k
Samsung T385 Ép cảm ứng 300k 350k
Samsung T515 Ép cảm ứng 400k 450k
Samsung T595 Ép cảm ứng 400k 450k
Samsung Tab - 10.1(P7500/ P7510) Ép cảm ứng rời 400k 500k
Samsung Tab - 8.9 Ép cảm ứng rời 400k 500k
Samsung Tab 2 - 10.1(P5100/ P5110/ P5115) Ép cảm ứng rời 500k 550k
Samsung Tab 2 - 7.0 Ép cảm ứng rời 300k 400k
Samsung Tab 3 - 7.0 Ép cảm ứng rời 300k 400k
Samsung Tab 3 - 8.0 Ép cảm ứng 350k 450k
Samsung Tab 3 10.1 (P5200) Ép cảm ứng 400k 450k
Samsung Tab 3 Lite Ép cảm ứng rời 250k 300k
Samsung Tab 4 Ép cảm ứng 250k 300k
Samsung Tab 4 - 10.1( T530 / T531 / T535) Ép cảm ứng 600k 700k
Samsung Tab 4 - 8.0 Ép cảm ứng 600k 700k
Samsung Tab 7 Plus Ép cảm ứng rời 400k 500k
Samsung Tab A 10.1 ( T585 ) Ép cảm ứng 400k 450k
Samsung Tab A6 7.0 (T285) Ép kính 200k 300k
Samsung Tab A7 lite (T225) Ép kính 200k 300k
Samsung Tab A8 2020 (X205) Ép kính 500k 600k
Samsung Tab E 9.6 (T561) Ép cảm ứng rời 250k 300k
Samsung Tab Note - 8 Ép cảm ứng 650k 750k
Samsung Tab Note 10.1 (2014 Edition)(P600/P601) Ép cảm ứng 600k 650k
Samsung tab P555/ P550 Ép cảm ứng 600k 700k
Samsung Tab S5E (T720, T725) Ép kính 800k 900k
Samsung Tab S6 (T865) Ép kính 700k 800k
Samsung Tab S6 Lite (P615/ P610) Ép kính 600k 700k
Samsung Tab S7 (T870, T875, T876) Ép kính 700k 800k
Samsung Tab S7 FE (T735) Ép kính 800k 950k
Samsung Tab S8 (X700) Ép kính 950k 1050k
Samsung tab T555/ T550 Ép cảm ứng 600k 700k

Thay kính Lumia, Nokia

Nokia 2.3 Ép kính 150k 250k
Nokia 2.4 Ép kính 200k 300k
Nokia 3 Ép kính 150k 200k
Nokia 3.1 Ép kính 150k 200k
Nokia 3.2 Ép cảm ứng 200k 250k
Nokia 3.4 Ép kính 150k 250k
Nokia 5 Ép kính 150k 200k
Nokia 5.1 Ép kính 150k 200k
Nokia 5.3 Ép kính 150k 250k
Nokia 5.4 Ép kính 150k 250k
Nokia 6 Ép kính 150k 200k
Nokia 6(màn lô) Ép cảm ứng 200k 300k
Nokia 6.1 Ép kính 150k 250k
Nokia 7 plus Ép kính 150k 250k
Nokia 7.2 Ép kính 150k 250k
Nokia 8 Ép kính 200k 300k
Nokia 8.1 Ép kính 150k 250k
Nokia C20 Ép kính 150k 250k
Nokia C30 Ép kính 150k 250k
Nokia G10 Ép kính 200k 250k
Nokia G11 Ép kính 200k 300k
Nokia X5/ Nokia 5.1 plus Ép kính 150k 200k
Nokia X6/Nokia 6.1 plus Ép cảm ứng 150k 200k
Nokia X7 Ép kính 150k 250k

Thay kính Oppo

Opp Air (OPD2102/ X21N2) Ép kính 900k 1100k
Oppo A11 Ép kính 150k 250k
Oppo A12 Ép kính 150k 200k
Oppo A15 Ép kính 150k 250k
Oppo A15s Ép kính 150k 250k
Oppo A16 Ép kính 150k 250k
Oppo A17 Ép kính 150k 250k
Oppo A1k Ép cảm ứng 150k 200k
Oppo A31 Ép kính 150k 200k
Oppo A38 Ép kính 150k 250k
Oppo A3s Ép kính 150k 200k
Oppo A5 (2020) Ép kính 150k 200k
Oppo A52 Ép kính 150k 250k
Oppo A53 Ép kính 150k 250k
Oppo A54 Ép kính 150k 250k
Oppo A55 Ép kính 150k 250k
Oppo A57 Ép kính 150k 250k
Oppo A57 (2020) Ép kính 150k 250k
Oppo A58 Ép kính 150k 250k
Oppo A5s Ép kính 150k 200k
Oppo A7(A5s) Ép kính 150k 200k
Oppo A71 Ép cảm ứng 150k 200k
Oppo A74 Ép kính 200k 300k
Oppo A76 Ép kính 150k 250k
Oppo A77 Ép kính 150k 250k
Oppo A78 Ép kính 150k 250k
Oppo A83 Ép kính 150k 200k
Oppo A9(2020) Ép kính 150k 200k
Oppo A91 Ép kính 150k 250k
Oppo A92 Ép kính 150k 250k
Oppo A94 Ép kính 200k 300k
Oppo A95 Ép kính 200k 250k
Oppo A96 Ép kính 200k 300k
Oppo F1 Ép cảm ứng 150k 200k
Oppo F1 Plus 5.5 Ép kính 250k 300k
Oppo F11 Ép kính 150k 250k
Oppo F11 pro Ép kính 150k 250k
Oppo F1S Ép cảm ứng 150k 200k
Oppo F3 Ép kính 150k 200k
Oppo F3 lite Ép cảm ứng 150k 200k
Oppo F3 plus Ép kính 200k 300k
Oppo F5 Ép kính 150k 200k
Oppo F7 Ép kính 150k 250k
Oppo F7 youth Ép kính 150k 250k
Oppo F9 Ép kính 150k 250k
Oppo Find 5 Ép cảm ứng 200k 300k
Oppo Find 5 Mini Ép cảm ứng 150k 250k
Oppo Find X Ép kính 700k 900k
Oppo Find X2 Ép kính 900k 1000k
Oppo Joy 3 Ép cảm ứng rời 150k 200k
Oppo K3 Ép kính 250k 300k
Oppo Neo 5 Ép cảm ứng rời 150k 200k
Oppo Neo 7 Ép cảm ứng 150k 200k
Oppo Neo 9 Ép cảm ứng 150k 200k
Oppo Neo 9s Ép cảm ứng 150k 200k
Oppo R11 Ép kính 300k 400k
Oppo R11 plus Ép kính 350k 450k
Oppo R11s Ép kính 300k 400k
Oppo R11s plus Ép kính 450k 550k
Oppo R15 Ép kính 200k 300k
Oppo R17 Ép kính 200k 300k
Oppo R1s/ R1k Ép cảm ứng 150k 250k
Oppo R5 Ép kính 200k 300k
Oppo R7 PLUS Ép kính 250k 300k
Oppo R7(lite) Ép kính 200k 250k
Oppo R7S Ép kính 200k 300k
Oppo R9 Plus 6.0 Ép kính 250k 350k
Oppo Reno Ép kính 200k 300k
Oppo Reno 10 5G Ép kính 900k 1000k
Oppo Reno 11 5G Ép kính 900k 1000k
Oppo Reno 2F Ép kính 200k 300k
Oppo Reno 3 Ép kính 200k 300k
Oppo Reno 4 Ép kính 200k 300k
Oppo Reno 4 pro Ép kính 750k 900k
Oppo Reno 5 Ép kính 200k 300k
oppo Reno 6 Ép kính 200k 300k
Oppo Reno 6 Pro Ép kính 800k 900k
Oppo Reno 8 Ép kính 200k 300k
Oppo Reno 8T (5G) Ép kính 800k 900k
Realme 3 Ép kính 150k 250k
Realme 5 pro Ép kính 150k 250k
Realme 6 Ép kính 150k 250k
Realme 6i Ép kính 150k 250k
Realme 8 pro Ép kính 250k 300k
Realme 9 Ép kính 200k 300k
Realme C1 Ép kính 150k 200k
Realme C2 Ép cảm ứng 150k 200k
Realme C20 Ép kính 150k 250k
Realme C21/C21Y Ép kính 150k 250k
Realme C25/C25Y Ép kính 150k 250k
Realme C3 Ép kính 150k 250k
Realme C30 Ép kính 200k 250k
Realme C35 Ép kính 200k 300k
Realme C3i Ép kính 150k 250k
Realme Xt Ép kính 200k 300k
Redmi 13C Ép kính 250k 350k
Redmi note 11 Ép kính 200k 300k
Reno 3 pro Ép kính 200k 300k
Reno 6Z 5G Ép kính 200k 300k
Reno 7/ Reno 7Z Ép kính 200k 300k
Xaomi Mi 9 Ép kính 250k 350k

Thay kính Vivo

Vivo S1 Ép kính 150k 250k
Vivo S1 pro Ép kính 200k 250k
Vivo U10 Ép kính 150k 250k
Vivo V1 Ép cảm ứng 250k 300k
Vivo V11 Ép kính 150k 250k
Vivo V15 Ép kính 150k 250k
Vivo V19 Ép kính 250k 300k
Vivo V20 Ép kính 150k 250k
Vivo V21 Ép kính 200k 300k
Vivo V23/23e Ép kính 300k 400k
Vivo V25 Pro Ép kính 900k 1000k
Vivo V3 Ép cảm ứng 200k 250k
Vivo V3 max Ép cảm ứng 250k 300k
Vivo V5/ V5s Ép cảm ứng 150k 250k
Vivo V7 Ép kính 150k 250k
Vivo V7 plus Ép kính 150k 250k
Vivo V7 pro Ép kính 200k 300k
Vivo V9 Ép kính 150k 200k
Vivo Y11 Ép kính 150k 250k
Vivo Y12 Ép kính 150k 250k
Vivo Y12s Ép kính 150k 250k
Vivo Y15 Ép kính 150k 250k
Vivo Y17 Ép kính 150k 250k
Vivo Y19 Ép kính 150k 250k
Vivo Y1s Ép kính 150k 250k
Vivo Y20 Ép kính 150k 250k
Vivo Y20s Ép kính 150k 250k
Vivo Y21s Ép kính 150k 250k
Vivo Y22/Y22s Ép kính 150k 250k
Vivo Y22s Ép kính 150k 250k
Vivo Y3 Ép kính 150k 250k
Vivo Y30 Ép kính 150k 250k
Vivo Y31 Ép cảm ứng 200k 300k
Vivo Y35 Ép kính 150k 250k
Vivo Y50 Ép kính 200k 300k
Vivo Y51 (2020) Ép kính 150k 250k
Vivo Y53 Ép cảm ứng 200k 250k
Vivo Y55 Ép cảm ứng 150k 250k
Vivo Y66 Ép cảm ứng 150k 250k
Vivo Y69 Ép cảm ứng 200k 250k
Vivo Y71 Ép kính 150k 250k
Vivo Y81 Ép kính 150k 250k
Vivo Y85 Ép kính 150k 250k
Vivo Y91 Ép kính 150k 250k
Vivo Y93 Ép kính 150k 250k
Vivo Y97 Ép kính 200k 300k

Thay kính Huawei

AGS3_L09 Ép kính 250k 350k
Huawei AGS2_L09 Ép kính 250k 350k
Huawei AGS_L09 Ép cảm ứng 250k 350k
Huawei CPN _L09 Ép kính 250k 300k
Huawei K0B_L09 Ép cảm ứng 250k 350k
Huawei Mate 20 Pro Ép kính 800k 900k
Huawei Nova 2i Ép cảm ứng 150k 200k
Huawei Nova 3e Ép cảm ứng 150k 200k
Huawei nova 3i Ép kính 150k 200k
Huawei nova 3i Thay nắp sau 150k 200k
Huawei P20 Ép kính 300k 350k
Huawei P20 pro Ép kính 450k 500k
Huawei P30 Ép kính 300k 350k
Huawei P30 lite Ép kính 250k 300k
Huawei P9 Ép kính 200k 300k
Huawei Y6 Prime Ép cảm ứng 200k 250k
Huawei Y6 pro Ép kính 200k 300k
Huawei Y7 Prime Ép kính 150k 250k
Huawei Y7 Pro Ép cảm ứng 150k 200k
Huawei Y7 pro 2019 Ép cảm ứng 200k 250k
Huawei Y9 2019 Ép kính 150k 250k
Huawei Y9 prime 2019 Ép kính 150k 250k
Huawei Y9 pro Ép cảm ứng 150k 200k
Huawie P30 pro Ép kính 700k 800k
Huawie Y9S Ép kính 200k 250k
Nova 3 Ép kính 200k 300k
Nova 5T Ép kính 200k 300k

Thay kính Xiaomi

FOCO M3 Ép kính 200k 250k
FOCO X3 Ép kính 150k 250k
FOCO X3 Pro Ép kính 150k 250k
Mi 3 Ép cảm ứng 200k 250k
Mi 4 Ép cảm ứng 250k 300k
Mi 5 Ép kính 200k 250k
Mi 8 lite Ép kính 200k 250k
Mi 8 Se Ép kính 300k 400k
Mi A2 (RedMi 6x) Ép kính 200k 250k
Mi Mix 1 Ép kính 500k 600k
Mi mix 2 Ép kính 600k 700k
Mi9 se Ép kính 300k 400k
Note 6 pro Ép kính 200k 300k
Poco C40 Ép kính 150k 250k
POCO F2 Pro Ép kính 300k 400k
POCO M4/M4 Pro Ép kính 200k 300k
POCO X3 Ép kính 250k 300k
POCO X3 PRO Ép kính 300k 400k
Realme 2T Ép kính 250k 350k
Realme 3 pro Ép kính 200k 250k
Realme 5 Ép kính 150k 250k
Realme 5i Ép kính 150k 250k
Realme 7i Ép kính 150k 250k
Realme 8 Ép kính 250k 300k
Realme C11/C12/C15 Ép kính 150k 250k
Realme C17 Ép kính 150k 250k
Realme C55 Ép kính 200k 300k
Redmi 10/10C Ép kính 150k 250k
Redmi 12/12C Ép kính 200k 300k
Redmi 3 Ép cảm ứng 250k 350k
Redmi 4 Prime Ép cảm ứng 250k 300k
Redmi 4A Ép cảm ứng 250k 300k
Redmi 4X Ép cảm ứng 250k 300k
Redmi 5 Ép kính 150k 250k
Redmi 5 Plus Ép kính 150k 250k
Redmi 5A Prime Ép cảm ứng 250k 300k
Redmi 8 Ép kính 150k 250k
Redmi 9A/9C Ép kính 150k 250k
Redmi 9T Ép kính 150k 250k
Redmi A3(2024) Ép kính 200k 300k
Redmi K30 5G Ép kính 200k 300k
Redmi note 10 Ép kính 200k 300k
Redmi note 10 pro Ép kính 200k 300k
Redmi Note 11 Pro Ép kính 200k 300k
Redmi note 12 Ép kính 250k 350k
Redmi Note 3 Ép cảm ứng 250k 350k
Redmi Note 4 Ép cảm ứng 250k 300k
Redmi Note 4x Ép cảm ứng 250k 300k
Redmi note 5/ pro Ép kính 150k 250k
Redmi Note 5A Ép cảm ứng 250k 300k
Redmi note 6 pro Ép kính 150k 250k
Redmi note 8 pro Ép kính 150k 250k
Redmi note 9 Ép kính 150k 250k
Redmi note 9s Ép kính 150k 250k
Xaomi 12T Ép kính 400k 500k
Xaomi F1 Ép kính 150k 200k
Xaomi Mi 11 lite Ép kính 500k 600k
Xaomi Mi 6 Ép kính 250k 300k
Xaomi Mi 7 Ép kính 300k 400k
Xaomi Mi A3 Ép kính 250k 350k
Xaomi Mi Play Ép cảm ứng 300k 400k
Xaomi Mi9T Ép kính 200k 300k
Xaomi Redmi 5A Ép cảm ứng 250k 300k
Xaomi Redmi 5x/ Mi A1 Ép cảm ứng 250k 350k
Xaomi Redmi 6/6A Ép cảm ứng 250k 300k
Xaomi Redmi 6x Ép kính 200k 250k
Xaomi Redmi 7 Ép cảm ứng 250k 300k
Xaomi redmi 7A Ép cảm ứng 250k 300k
Xaomi Redmi 9 Ép kính 150k 250k
Xaomi Redmi K20 pro Ép kính 200k 300k
Xaomi Redmi Note 7 pro Ép kính 150k 250k
Xiaomi Mi 10T Pro Ép kính 250k 350k
Xiaomi Mi 11 5G (cong) Ép kính 900k 1000k
Xiaomi Mi 11T Ép kính 550k 650k
Xiaomi Mi 12 Ép kính 900k 1000k
Xiaomi Mi 12 Pro Ép kính 900k 1000k
Xiaomi Mi 13 Ép kính 900k 1000k
Xiaomi Mi Note 10 Lite Ép kính 700k 850k
Xiaomi Mi Note 10/ Mi Note 10 Pro Ép kính 700k 850k

Thay kính Apple Watch

Apple Wacth Seri 3 Ép cảm ứng 650k 750k
Apple watch SE Ép kính 450k 600k
Apple watch SE Ép cảm ứng 600k 700k
Apple Watch seri 1 Ép kính 350k 500k
Apple Watch seri 1 Ép cảm ứng 450k 550k
Apple watch seri 2 Ép cảm ứng 500k 600k
Apple Watch seri 4 Ép kính 400k 600k
Apple Watch seri 4 Ép cảm ứng 500k 650k
Apple watch seri 5 Ép kính 400k 600k
Apple watch seri 5 Ép cảm ứng 500k 650k
Apple watch seri 6 Ép kính 450k 600k
Apple watch seri 6 Ép cảm ứng 600k 650k

Thay kính VSmart

Vsmart active 1 Ép kính 200k 300k
Vsmart active 3 Ép kính 200k 300k
Vsmart active plus Ép kính 250k 350k
Vsmart Bee Ép cảm ứng 200k 250k
Vsmart Bee 3 Ép cảm ứng 200k 250k
Vsmart Joy 1 Ép kính 150k 250k
Vsmart Joy 1 plus Ép kính 150k 250k
Vsmart Joy 2 plus Ép kính 150k 250k
Vsmart Joy 3 Ép kính 150k 250k
Vsmart Joy 4 Ép kính 200k 300k
VSmart Live Ép kính 200k 300k
Vsmart live 4 Ép kính 200k 300k
Vsmart star Ép cảm ứng 200k 300k
Vsmart star 3 Ép kính 200k 300k
Vsmart star 4 Ép kính 200k 300k
Vsmart Star 5 Ép kính 200k 300k

Thay kính điện thoại tại Cần Thơ, Ép cổ màn hình tại cần thơ