BẢNG GIÁ ÉP CỔ CÁP ĐIỆN THOẠI

Sản Phẩm Loại Giá cửa hàng/ đại lý Giá khách lẽ

Ép cổ Iphone

iPhone 12 Pro Max cổ màn hình 1000k X
iPhone 13 Pro Fix xanh trắng (màn chưa fix) 700k 1500k
iPhone 13 Pro cổ màn hình 1000k 1500k
iPhone 13 Pro Fix xanh trắng (màn đã fix) 1200k 1500k
iPhone 13 Pro Max Fix xanh trắng (màn chưa fix) 700k 1200k
iPhone 13 Pro Max Fix xanh trắng (màn đã fix) 1000k 1200k
iPhone 13 Pro Max cổ màn hình 1200k 1500k
iPhone 14 Pro cổ màn hình 1500k 2000k
iPhone 14 Pro Max cổ màn hình 1500k 2000k

Ép cổ Samsung

Samsung A71 cổ màn hình 500k 700k
Samsung A82/ Quantum 2 cổ màn hình 800k 1200k
Samsung M51 cổ màn hình 500k 700k
Samsung Note 10 cổ màn hình 750k 1000k
Samsung Note 10 Plus cổ màn hình 900k 1400k
Samsung Note 20 cổ màn hình 800k 1200k
Samsung Note 20 ultra cổ màn hình 1200k 1600k
Samsung Note 8 cổ màn hình 600k 1000k
Samsung Note 9 cổ màn hình 600k 1000k
Samsung S10 cổ màn hình 600k 1000k
Samsung S10 5G cổ màn hình 650k 1100k
Samsung S10 lite cổ màn hình 600k 1000k
Samsung S10 plus cổ màn hình 700k 1200k
Samsung S10e cổ màn hình 500k 900k
Samsung S20 cổ màn hình 800k 1200k
Samsung S20 plus cổ màn hình 800k 1200k
Samsung S20 Ultra cổ màn hình 800k 1400k
Samsung S21 cổ màn hình 800k 1200k
Samsung S21 Plus cổ màn hình 800k 1300k
Samsung S21 Ultra cổ màn hình 1200k 1500k
Samsung S22 cổ màn hình 800k 1200k
Samsung S22 Plus cổ màn hình 900k 1400k
Samsung S22 Ultral cổ màn hình 1200k 1500k
Samsung S23 Ultra cổ màn hình 1200k 1600k
Samsung S8 cổ màn hình 500k 800k
Samsung S8 Plus cổ màn hình 550k 800k
Samsung S9 cổ màn hình 500k 800k
Samsung S9 Plus cổ màn hình 600k 900k

Sửa chữa điện thoại tại cần thơ