BẢNG GIÁ SỮA CHỮA ĐIỆN THOẠI

Sản Phẩm Loại Giá cửa hàng/ đại lý Giá khách lẽ

Iphone

Camera sau Ip11 camera 700k 750k
Camera sau Ip11 pro camera 950k 1050k
Camera sau Ip11 promax camera 950k 1050k
Camera sau Ip7 plus camera 500k 550k
Camera sau Ip8 plus camera 650k 700k
Camera sau IpX camera 600k 650k
Camera sau IpXs camera 650k 750k
Camera sau IpXsmax camera 700k 750k

Iphone

iPhone 11 Face ID 450k 600k
iPhone 11 Pro Face ID 450k 600k
iPhone 11 Pro Max Face ID 450k 600k
iPhone 12 Face ID 500k 650k
iPhone 12 mini Face ID 500k 650k
iPhone 12 pro Face ID 500k 650k
iPhone 12 Pro Max Face ID 500k 650k
iPhone 13 Face ID 700k 900k
iPhone 13 mini Face ID 700k 900k
iPhone 13 Pro Face ID 700k 900k
iPhone 13 Pro Max Face ID 700k 900k
iPhone 14 Face ID 1000k 1200k
iPhone 14 Plus Face ID 1000k 1200k
iPhone 14 Pro Face ID 1000k 1200k
iPhone 14 Pro Max Face ID 1000k 1200k
iPhone X Face ID 350k 500k
iPhone Xr Face ID 350k 500k
iPhone Xs Face ID 350k 500k
iPhone Xs Max Face ID 350k 500k

Iphone

iPhone 11 Thay loa trong 300k 400k
iPhone 11 Pro Thay loa trong 300k 400k
iPhone 11 Pro Max Thay loa trong 400k 500k
iPhone 12 Thay loa trong 450k 550k
iPhone 12 mini Thay loa trong 500k 700k
iPhone 12 pro Thay loa trong 450k 550k
iPhone 12 Pro Max Thay loa trong 500k 600k
iPhone 13 Thay loa trong 500k 600k
iPhone 13 mini Thay loa trong 500k 600k
iPhone 13 Pro Thay loa trong 600k 700k
iPhone 13 Pro Max Thay loa trong 600k 700k
iPhone 14 Thay loa trong 500k 700k
iPhone 14 Plus Thay loa trong 500k 700k
iPhone 14 Pro Thay loa trong 500k 700k
iPhone 14 Pro Max Thay loa trong 500k 700k
iPhone X Thay loa trong 250k 350k
iPhone Xr Thay loa trong 250k 350k
iPhone Xs Thay loa trong 250k 350k
iPhone Xs Max Thay loa trong 250k 400k

Iphone

iPhone 11 thay sạc 350k 450k
iPhone 11 Pro thay sạc 750k 850k
iPhone 11 Pro Max thay sạc 800k 950k
iPhone 12 thay sạc 700k 850k
iPhone 12 pro thay sạc 700k 850k
iPhone 12 Pro Max thay sạc 700k 850k
iPhone 13 thay sạc 700k 850k
iPhone 13 Pro thay sạc 850k 1000k
iPhone 13 Pro Max thay sạc 950k 1100k
iPhone 14 thay sạc 800k 100k
iPhone 14 Plus thay sạc 1000k 1200k
iPhone 14 Pro thay sạc 1300k 1500k
iPhone 14 Pro Max thay sạc 1600k 1800k
iPhone X thay sạc 300k 400k
iPhone Xr thay sạc 300k 400k
iPhone Xs thay sạc 300k 400k
iPhone Xs Max thay sạc 350k 450k
Sạc ip6, ip6 plus, ip6s plus thay sạc 150k 200k
Sạc Ip7, ip7 plus, ip8, ip8 plus thay sạc 150k 200k

Iphone

iPhone X sửa main 500k 800k

Iphone

Home ip6, 6s, 6 plus, 6s plus thay nút home 100k 100k
Home ip7 plus, ip8 plus thay nút home 150k 200k

Samsung

Sạc A10, M10, J5 prime thay sạc 150k 200k
Sạc A10s, A20s, A11 thay sạc 150k 200k
Sạc A12, A02s, A03, A03s thay sạc 150k 200k
Sạc A20, M20, A30, A50 thay sạc 150k 200k
Sạc A21s, A30s, A31 thay sạc 150k 200k
Sạc A51, A71, M51 thay sạc 200k 250k
Sạc A52, A72 thay sạc 250k 350k
Sạc Note 8, Note 9, Note 10 thay sạc 200k 300k
Sạc S10, S10 plus, Note 10 plus thay sạc 250k 300k
Sạc S8, s8 plus, S9, S9 plus thay sạc 200k 300k

Oppo

Oppo Reno 2F, 3,4, 5, 6Z thay sạc 200k 250k
Oppo Reno 7, 7Z, 8 thay sạc 250k 300k
Sạc Oppo , Vivo, Nokia, Huawie thay sạc 150k 200k

Sữa chữa điện thoại tại cần thơ