BẢNG GIÁ LINH KIỆN MUA VỀ

Sản Phẩm Loại Giá cửa hàng/ đại lý

iPhone

iPhone 11 nắp sau 40k
iPhone 11 cảm ứng 200k
iPhone 11 Pin 170k
iPhone 11 Pin Cell 110k
iPhone 11 Mh linh kiện 390k
iPhone 11 Pro nắp sau 40k
iPhone 11 Pro Pin 240k
iPhone 11 Pro Pin Cell 170k
iPhone 11 Pro cảm ứng 220k
iPhone 11 Pro Max nắp sau 80k
iPhone 11 Pro Max Pin 250k
iPhone 11 Pro Max Pin Cell 180k
iPhone 11 Pro Max cảm ứng 230k
iPhone 11 Pro Max Mh Lk GX 720k
iPhone 12 nắp sau 80k
iPhone 12 Pin 190k
iPhone 12 Pin Cell 110k
iPhone 12 Mh Lk Oled 1250k
iPhone 12 pro nắp sau 80k
iPhone 12 pro Pin Cell 110k
iPhone 12 pro Pin 170k
iPhone 12 pro Mh Lk Oled 1250k
iPhone 12 Pro Max nắp sau 80k
iPhone 12 Pro Max Pin 270k
iPhone 12 Pro Max Pin Cell 180k
iPhone 13 nắp sau 90k
iPhone 13 Pin 190k
iPhone 13 Pin Cell 120k
iPhone 13 Mh Lk Incell 850k
iPhone 13 Mh Lk Oled 1650k
iPhone 13 Pro nắp sau 90k
iPhone 13 Pro Pin 280k
iPhone 13 Pro Pin Cell 190k
iPhone 13 Pro Max nắp sau 90k
iPhone 13 Pro Max Pin 330k
iPhone 13 Pro Max Pin Cell 240k
iPhone 14 Pin Cell 140k
iPhone 14 Mh Lk Incell 1250k
iPhone 14 Mh Lk Oled 1800k
iPhone 14 Pro Pin Cell 200k
iPhone 14 Pro Max Pin Cell 250k
iPhone 6 Pin 120k
iPhone 6 Mh linh kiện 180k
iPhone 6 Mh zin 250k
iPhone 6 plus Pin 140k
iPhone 6 plus Mh linh kiện 210k
iPhone 6s Pin 120k
iPhone 6s Mh linh kiện 210k
iPhone 6s Mh zin 300k
iPhone 6s plus Pin 140k
iPhone 6s plus Mh linh kiện 210k
iPhone 6s plus Mh zin 580k
iPhone 7 Pin 130k
iPhone 7 Mh linh kiện 190k
iPhone 7 plus Pin 150k
iPhone 7 plus Mh linh kiện 280k
iPhone 8 nắp sau 50k
iPhone 8 Pin 130k
iPhone 8 plus nắp sau 50k
iPhone 8 plus Pin 140k
iPhone 8 plus Mh linh kiện 210k
iPhone X nắp sau 30k
iPhone X Pin 180k
iPhone X Mh Lk GX 540k
iPhone XR nắp sau 60k
iPhone XR Pin 150k
iPhone XR Pin Cell 110k
iPhone XR Mh linh kiện 350k
iPhone Xs nắp sau 30k
iPhone Xs Pin 190k
iPhone Xs Pin Cell 140k
iPhone Xs Mh Lk GX 540k
iPhone Xs Max nắp sau 30k
iPhone Xs Max Pin 170k
iPhone Xs Max Pin Cell 120k
iPhone Xs Max Mh Lk GX 700k

Ipad

Ipad 2 (A1395/ A1396/ A1397) cảm ứng rời 100k
Ipad 3 ( A1416/ A1430/ A1403) cảm ứng rời 140k
IPad 4 cảm ứng rời 120k
Ipad Air cảm ứng rời 180k
Ipad Air màn hình 870k
IPad Air 2(6) cảm ứng 220k
iPad Air 3 (10.5) cảm ứng 350k
Ipad Gen 5 (2017) cảm ứng rời 180k
Ipad Gen 5 (2017) màn hình 870k
Ipad Gen 5,6 màn mua về 870k
Ipad Gen 6 cảm ứng rời 180k
Ipad Gen 6 màn hình 870k
Ipad Gen 7 cảm ứng 180k
Ipad Gen 7,8,9 màn mua về 850k
Ipad Gen 8 cảm ứng 180k
Ipad Gen 9 cảm ứng 220k
Ipad mini 1 cảm ứng rời 140k
Ipad mini 2 cảm ứng rời 140k
Ipad mini 3 cảm ứng rời 190k
Ipad mini 4 kính 90k
Ipad mini 4 cảm ứng 240k
iPad Pro 10.5 (gen 2) cảm ứng 280k
Ipad Pro 10.5 inch cảm ứng 280k
Ipad pro 11 (2018) kính 120k
Ipad pro 11 (2018) cảm ứng 650k
Ipad pro 11 (2020: 2 cam) kính 120k
Ipad pro 11 (2020: 2 cam) cảm ứng 650k
iPad Pro 11 inch (2021) M1 cảm ứng 650k
iPad Pro 11 inch (2022) M2 cảm ứng 650k
Ipad pro 12.9 (Gen 2:2017) kính 170k
iPad Pro 12.9 inch (2021) M1 cảm ứng 750k
iPad Pro 12.9 inch (2022) M2 cảm ứng 750k
Ipad Pro 9.7 màn hình 2800k
Ipad Pro 9.7 inch cảm ứng 220k

Samsung

J2 pro (incell) màn mua về 190k
J4 (incell) màn mua về 190k
J5 Prime màn mua về 210k
Nắp lưng A9 /A9 pro nắp sau 90k
Pin A31, A51,A02s,A11 Pin 120k
Pin A70,A50, A10s, A21s Pin 120k
Pin A71, A23, M51 Pin 120k
Pin J7 prime, J7 pro Pin 100k
Pin Note 9, Note 10 Pin 120k
Pin S9, S10, S10 plus Pin 120k
Samsung A01(2020) cảm ứng 50k
Samsung A02s/ A03 kính 20k
Samsung A02s/ A03 màn hình 190k
Samsung A03 core màn hình 230k
Samsung A03s màn hình 190k
Samsung A04 màn hình 210k
Samsung A04e màn hình 190k
Samsung A04s màn hình 230k
Samsung A05/ A05s màn hình 230k
Samsung A10 kính 20k
Samsung A10 màn hình 210k
Samsung A10s kính 20k
Samsung A10s màn hình 210k
Samsung A11 kính 20k
Samsung A11 màn hình 260k
Samsung A12/ A02 kính 30k
Samsung A12/ A02 màn hình 190k
Samsung A13 màn hình 190k
Samsung A14 màn hình 230k
Samsung A20 kính 20k
Samsung A20 nắp sau 150k
Samsung A20 (mh linh kiện) Mh Lk Oled 460k
Samsung A20s kính 30k
Samsung A20s màn hình 260k
Samsung A21S kính 20k
Samsung A21S màn hình 250k
Samsung A22 kính 20k
Samsung A22 (mh linh kiện) màn hình 450k
Samsung A23 5G màn hình 230k
Samsung A3(2016) nắp sau 50k
Samsung A30 kính 20k
Samsung A30 nắp sau 150k
Samsung A30 (mh linh kiện) màn hình 460k
Samsung A30S kính 20k
Samsung A30s (mh linh kiện) Mh Lk Oled 460k
Samsung A31 kính 20k
Samsung A31 (linh kiện) Mh Lk CNM 290k
Samsung A31 (linh kiện) Mh Lk Oled 530k
Samsung A32 (mh linh kiện) Mh Lk Oled 520k
Samsung A33 (mhlk) Mh Lk CNM 350k
Samsung A34 (mhlk) Mh Lk CNM 350k
Samsung A40 kính 20k
Samsung A5 kính 15k
Samsung A5(2016) nắp sau 25k
Samsung A5(2016) kính 20k
Samsung A5(2017) kính 18k
Samsung A50 kính 20k
Samsung A50 nắp sau 150k
Samsung A50 (mh linh kiện) Mh Lk Oled 460k
Samsung A50s (mh linh kiện) màn hình 460k
Samsung A51 kính 20k
Samsung A51 (mh linh kiện) Mh Lk Oled 530k
Samsung A51 (mh loại rẻ) Mh Lk Incell 260k
Samsung A52/A52s (mhlk) Mh Lk Oled 590k
Samsung A6 kính 20k
Samsung A6 plus kính 20k
Samsung A6 plus (cnm) màn hình 240k
Samsung A6 plus (oled) Mh Lk Oled 580k
Samsung A7 kính 20k
Samsung A7 2016 (cnm) màn hình 270k
Samsung A7 2018 (cnm) Mh Lk CNM 290k
Samsung A7 2018 (oled) Mh Lk Oled 580k
Samsung A7(2016) nắp sau 25k
Samsung A7(2016) kính 20k
Samsung A7(2017) nắp sau 90k
Samsung A7(2017) kính 20k
Samsung A70 kính 20k
Samsung A70 màn hình 1700k
Samsung A70 (mh linh kiện) màn hình 330k
Samsung A71 (mh linh kiện) màn hình 330k
Samsung A71 (mh Zin) màn hình 1700k
Samsung A72 (mhlk) màn hình 750k
Samsung A73 Mh Lk Oled 850k
Samsung A73 màn hình 1750k
Samsung A73 (mhlk) Mh Lk CNM 430k
Samsung A8 kính 18k
Samsung A8 (2016) kính 20k
Samsung A8 Plus (2018) nắp sau 90k
Samsung A8 Plus (2018) kính 20k
Samsung A8 Star kính 20k
Samsung A8(2018) kính 20k
Samsung A9 2018 Mh Lk Oled 580k
Samsung A9(2018) kính 20k
Samsung C9 (C9 Pro) kính 30k
Samsung G530 màn hình 550k
Samsung J1 (2016) kính 15k
Samsung J2 kính 20k
Samsung J2 core kính 30k
Samsung J2 Prime cảm ứng rời 65k
Samsung J2 Pro kính 18k
Samsung J3 2016( màn lk) cảm ứng 90k
Samsung J3 Pro 2017 kính 20k
Samsung J4 kính 18k
Samsung J4 plus kính 20k
Samsung J4 plus màn hình 230k
Samsung J5 kính 18k
Samsung J5 (2016) kính 13k
Samsung J5 (màn lk) cảm ứng 90k
Samsung J5 2016( màn lk) cảm ứng 90k
Samsung J5 Prime kính 20k
Samsung J5 pro kính 20k
Samsung J6 kính 20k
Samsung J6 (mh cnm) màn hình 190k
Samsung J6 plus kính 20k
Samsung J6 plus màn hình 230k
Samsung J7 kính 20k
Samsung J7 (2016) kính 20k
Samsung J7 (linh kiện) màn hình 230k
Samsung J7 (Màn lk) cảm ứng 90k
Samsung J7 2016 (màn lk) cảm ứng 90k
Samsung J7 Plus kính 20k
Samsung J7 plus (linh kiện) Mh Lk Oled 410k
Samsung J7 Prime kính 15k
Samsung J7 Prime màn hình 190k
Samsung J7 Pro kính 20k
Samsung J7 pro ( linh kiện) màn hình 410k
Samsung J8 kính 20k
Samsung J8 (Linh kiện) màn hình 190k
Samsung M10 kính 20k
Samsung M11 kính 20k
Samsung M20 kính 20k
Samsung M20 màn hình 210k
Samsung M21 kính 20k
Samsung M21/M30/M31 (mhlk) Mh Lk Oled 380k
Samsung M30 kính 20k
Samsung M31 kính 30k
Samsung M31s kính 20k
Samsung M51 (mh linh kiện) màn hình 330k
Samsung Note 10 kính 200k
Samsung Note 10 Plus kính 200k
Samsung Note 4 kính 18k
Samsung Note 5 nắp sau 200k
Samsung Note 5 kính 90k
Samsung Note 5 màn hình 1900k
Samsung Note 8 kính 170k
Samsung Note 9 kính 240k
Samsung P615 màn mua về 890k
Samsung S10 kính 80k
Samsung S10 plus kính 80k
Samsung S20 kính 80k
Samsung S20 plus kính 80k
Samsung S20 Ultra kính 80k
Samsung S21 kính 25k
Samsung S21 Plus kính 25k
Samsung S21 Ultra nắp sau 200k
Samsung S21 Ultra kính 80k
Samsung S8 kính 170k
Samsung S8 Plus kính 170k
Samsung S9 kính 150k
Samsung S9 Plus kính 180k
Samsung T225 màn hình 290k
Samsung T505 màn mua về 690k

Samsung Tad

Samsung P355 cảm ứng 250k
Samsung T295 màn mua về 250k
Samsung T355 cảm ứng 250k
Samsung T515 màn mua về 690k
Samsung T735 màn mua về 1200k
Samsung Tab - 10.1(P7500/ P7510) cảm ứng rời 210k
Samsung Tab - 8.9 cảm ứng rời 300k
Samsung Tab 2 - 10.1(P5100/ P5110/ P5115) cảm ứng rời 190k
Samsung Tab 2 - 7.0 cảm ứng rời 190k
Samsung Tab 3 - 7.0 cảm ứng rời 190k
Samsung Tab 3 - 8.0 cảm ứng 200k
Samsung Tab 3 10.1 (P5200) cảm ứng 290k
Samsung Tab 3 Lite cảm ứng rời 150k
Samsung Tab 4 cảm ứng 70k
Samsung Tab 4 - 10.1( T530 / T531 / T535) cảm ứng 340k
Samsung Tab 4 - 8.0 cảm ứng 310k
Samsung Tab 7 Plus cảm ứng rời 190k
Samsung Tab A6 7.0 (T285) kính 22k
Samsung Tab Note - 8 cảm ứng 315k
Samsung Tab Note 10.1 (2014 Edition)(P600/P601) cảm ứng 400k
Samsung tab P555/ P550 cảm ứng 310k
Samsung tab T555/ T550 cảm ứng 310k

Lumia, Nokia

Nokia 3 kính 20k
Nokia 3.1 kính 20k
Nokia 3.2 cảm ứng 140k
Nokia 5 kính 20k
Nokia 5.1 kính 20k
Nokia 5.3 kính 20k
Nokia 5.3 màn hình 190k
Nokia 5.4 màn hình 230k
Nokia 6.1 kính 20k
Nokia 6.1 plus màn mua về 260k
Nokia 6.1 plus Pin 200k
Nokia 7 plus kính 20k
Nokia 7.2 kính 20k
Nokia 8 kính 20k
Nokia 8.1 kính 20k
Nokia C20/C30 màn mua về 240k
Nokia X5/ Nokia 5.1 plus kính 20k
Nokia X7 kính 50k

Oppo

Oppo A11 kính 30k
Oppo A12 màn hình 190k
Oppo A15 kính 20k
Oppo A15 màn hình 190k
Oppo A15s màn hình 190k
Oppo A16 màn hình 190k
Oppo A16K màn hình 190k
Oppo A17 màn hình 230k
Oppo A1k cảm ứng 50k
Oppo A1k màn hình 160k
Oppo A31 kính 20k
Oppo A31 màn hình 190k
Oppo A38 màn hình 260k
Oppo A3s kính 20k
Oppo A3s màn hình 180k
Oppo A5 (2020) kính 20k
Oppo A52 kính 30k
Oppo A52 màn hình 190k
Oppo A53 kính 30k
Oppo A53 màn hình 190k
Oppo A54 kính 15k
Oppo A54 màn hình 210k
Oppo A55 màn hình 210k
Oppo A57 (2020) màn hình 270k
Oppo A5s màn hình 190k
Oppo A7 màn hình 190k
Oppo A7(A5s) kính 20k
Oppo A71 màn hình 190k
Oppo A76 kính 15k
Oppo A76 màn hình 260k
Oppo A77 kính 40k
Oppo A83 màn hình 190k
Oppo A9 (2020) màn hình 190k
Oppo A9(2020) kính 20k
Oppo A92 kính 30k
Oppo A92 màn hình 190k
Oppo F1 cảm ứng 80k
Oppo F1 Plus 5.5 kính 20k
Oppo F11 kính 20k
Oppo F11 màn hình 270k
Oppo F11 pro kính 20k
Oppo F11 pro màn hình 270k
Oppo F1S cảm ứng 58k
Oppo F1S Pin 200k
Oppo F1S màn hình 160k
Oppo F3 kính 15k
Oppo F3 lite cảm ứng 60k
Oppo F3 plus kính 20k
Oppo F5 kính 20k
Oppo F5 màn hình 230k
Oppo F7 kính 20k
Oppo F7 màn hình 240k
Oppo F7 youth kính 20k
Oppo F9 kính 19k
Oppo F9 màn hình 270k
Oppo Find 5 cảm ứng 110k
Oppo Find 5 Mini cảm ứng 90k
Oppo Find X kính 240k
Oppo Joy 3 cảm ứng rời 90k
Oppo Neo 5 cảm ứng rời 58k
Oppo Neo 7 cảm ứng 55k
Oppo Neo 9 cảm ứng 55k
Oppo Neo 9s cảm ứng 58k
Oppo R11 kính 30k
Oppo R11 plus kính 30k
Oppo R11s kính 30k
Oppo R11s plus kính 30k
Oppo R17 kính 40k
Oppo R1s/ R1k cảm ứng 140k
Oppo R5 kính 13k
Oppo R7 PLUS kính 20k
Oppo R7(lite) kính 20k
Oppo R7S kính 20k
Oppo R9 Plus 6.0 kính 50k
Oppo Reno kính 30k
Oppo Reno 2F kính 20k
Oppo Reno 3(mh oled) Mh Lk CNM 320k
Oppo Reno 3(mh oled) Mh Lk Oled 490k
Oppo Reno 6/6Z (mh linh kiện) Mh Lk CNM 310k
Pin BLP 737,817, BM3J Pin 120k
Pin BLP 805,781,673,601 Pin 120k
Realme 3 kính 20k
Realme 5 pro màn mua về 230k
Realme 5 pro kính 15k
Realme 6 màn mua về 230k
Realme 6 kính 30k
Realme C2 cảm ứng 70k
Realme C20 ( 2dây) màn hình 230k
Realme C21/C21Y màn hình 190k
Realme C25 màn mua về 230k
Realme C3 kính 20k
Reno 2F (incell) màn mua về 320k
Reno 2F (mh oled) màn hình 850k
Reno 4 (incell) màn mua về 280k
Reno 4 (mh oled) màn mua về 1150k
Reno 5 (mh oled) màn mua về 780k
Reno 6Z (mh oled) màn hình 800k
Reno 7 (mh oled) màn mua về 980k
Reno 7Z (mh lk) Mh Lk CNM 280k
Reno 7Z/A74/A95 (mh oled) màn hình 770k

Vivo

Pin Vivo B-F3 Pin 120k
Vivo S1 kính 30k
Vivo S1/S1 pro (mh oled) màn hình 480k
Vivo U10 màn hình 190k
Vivo V1 cảm ứng 90k
Vivo V11 kính 20k
Vivo V15 kính 20k
Vivo V15 màn hình 240k
Vivo V19 Mh Lk CNM 350k
Vivo V20 (mh oled) màn mua về 450k
Vivo V23/V23e (mh linh kiện) màn hình 320k
Vivo V3 cảm ứng 63k
Vivo V3 max cảm ứng 80k
Vivo V5/ V5s cảm ứng 63k
Vivo V7 kính 20k
Vivo V7 plus kính 20k
Vivo V7 pro kính 30k
Vivo V9 kính 20k
Vivo Y02/Y02T màn hình 220k
Vivo Y11 kính 20k
Vivo Y11 màn hình 190k
Vivo Y12s màn hình 190k
Vivo Y15 kính 30k
Vivo Y15 màn hình 190k
Vivo Y15s màn hình 190k
Vivo Y17 kính 30k
Vivo Y19 kính 30k
Vivo Y19 màn hình 240k
Vivo Y20 kính 20k
Vivo Y20 màn hình 190k
Vivo Y21s màn hình 190k
Vivo Y22/Y22s màn mua về 240k
Vivo Y30 kính 30k
Vivo Y31 cảm ứng 90k
Vivo Y33 màn hình 230k
Vivo Y53 cảm ứng 70k
Vivo Y55 cảm ứng 63k
Vivo Y66 cảm ứng 70k
Vivo Y69 cảm ứng 90k
Vivo Y71 kính 20k
Vivo Y81 kính 18k
Vivo Y85 kính 20k
Vivo Y91 kính 20k
Vivo Y91 màn hình 190k
Vivo Y93 kính 30k
Vivo Y97 kính 20k

Huawei

Huawei CPN _L09 kính 90k
Huawei K0B_L09 cảm ứng 160k
Huawei Nova 2i cảm ứng 75k
Huawei Nova 3e cảm ứng 70k
Huawei Nova 3e màn hình 230k
Huawei nova 3i kính 20k
Huawei P20 kính 40k
Huawei P20 pro kính 30k
Huawei P30 kính 20k
Huawei P30 lite kính 20k
Huawei P9 kính 50k
Huawei Y6 Prime cảm ứng 85k
Huawei Y6 pro kính 20k
Huawei Y7 Prime kính 20k
Huawei Y7 Pro cảm ứng 85k
Huawei Y7 pro 2019 cảm ứng 100k
Huawei Y7(2019) màn hình 550k
Huawei Y9 2019 kính 20k
Huawei Y9 prime 2019 kính 20k
Huawei Y9 pro cảm ứng 60k
Huawie Y9S kính 30k
Nova 2i màn mua về 170k
Nova 3 kính 20k
Nova 3i màn mua về 230k

Xiaomi

Mi 3 cảm ứng 90k
Mi 4 cảm ứng 95k
Mi 5 kính 30k
Mi 8 lite kính 20k
Mi 8 Se kính 40k
Mi A2 (RedMi 6x) kính 20k
Mi Mix 1 kính 90k
Mi mix 2 kính 90k
Mi9 se kính 30k
Note 6 pro kính 20k
Pin BN51,54,62,4A,4J Pin 120k
Poco C40 màn mua về 210k
POCO X3/X3 pro màn mua về 320k
Realme 5 kính 30k
Realme 5i kính 20k
Realme 5i màn hình 190k
Realme C11/C12/C15 màn mua về 190k
Realme C11/C12/C15 kính 30k
Realme C17 kính 20k
Realme C55 màn mua về 320k
Redmi 10 màn mua về 290k
Redmi 12/12C màn hình 230k
Redmi 4 Prime cảm ứng 90k
Redmi 4A cảm ứng 70k
Redmi 4X cảm ứng 80k
Redmi 5 kính 20k
Redmi 5 Plus kính 18k
Redmi 5A Prime cảm ứng 80k
Redmi 8 kính 30k
Redmi 9A/9C màn mua về 190k
Redmi 9T màn mua về 190k
Redmi 9T kính 20k
Redmi K30 5G kính 40k
Redmi note 10 ( incell) màn mua về 320k
Redmi note 10 pro Mh Lk Oled 750k
Redmi note 10 pro (mh linh kiện) màn hình 280k
Redmi note 11 (incell) màn mua về 320k
Redmi Note 11 Pro Mh Lk CNM 280k
Redmi note 11 pro (oled) màn hình 750k
Redmi Note 3 cảm ứng 110k
Redmi Note 4 cảm ứng 75k
Redmi Note 4x cảm ứng 75k
Redmi note 5/ pro kính 20k
Redmi Note 5A cảm ứng 80k
Redmi note 6 pro kính 20k
Redmi note 7 màn mua về 240k
Redmi note 8 màn mua về 190k
Redmi note 8 pro màn mua về 320k
Redmi note 8 pro kính 30k
Redmi note 9 màn mua về 190k
Redmi note 9 kính 20k
Redmi note 9s/ 9 pro màn mua về 220k
Rmn10 4G (cnn) màn mua về 290k
Rmn10/ Rmn11 ( oled) màn mua về 650k
Xaomi F1 kính 20k
Xaomi Mi 6 kính 40k
Xaomi Mi 7 kính 20k
Xaomi Mi A3 kính 30k
Xaomi Mi Play cảm ứng 110k
Xaomi Mi9T kính 30k
Xaomi Redmi 5A cảm ứng 80k
Xaomi Redmi 5x/ Mi A1 cảm ứng 140k
Xaomi Redmi 6/6A cảm ứng 80k
Xaomi Redmi 6x kính 20k
Xaomi Redmi 7 cảm ứng 90k
Xaomi redmi 7A cảm ứng 85k
Xaomi Redmi 9 kính 30k
Xaomi Redmi Note 7 pro kính 20k

Apple Watch

Apple Watch seri 4 kính 200k

VSmart

Joy 4 màn mua về 330k
Vsmart active 3 kính 30k
Vsmart active plus kính 30k
Vsmart Bee cảm ứng 120k
Vsmart Bee 3 cảm ứng 100k
Vsmart Joy 1 kính 30k
Vsmart Joy 1 plus kính 30k
Vsmart Joy 2 plus kính 30k
Vsmart Joy 3 màn mua về 320k
Vsmart Joy 3 kính 30k
VSmart Live kính 20k
Vsmart live 4 màn mua về 340k
Vsmart star cảm ứng 70k
Vsmart star 4 kính 20k

Sửa chữa điện thoại tại cần thơ