BẢNG GIÁ THAY MÀN HÌNH ĐIỆN THOẠI

Sản Phẩm Loại Giá cửa hàng/ đại lý Giá khách lẽ

Thay màn hình iPhone

iPhone 11 Thay Mh linh kiện 600k 700k
iPhone 11 Thay Mh zin 850k 1000k
iPhone 11 Pro Thay Mh Lk Incell 650k 700k
iPhone 11 Pro Thay Mh Lk GX 950k 1000k
iPhone 11 Pro Thay Mh zin 1500k 1650k
iPhone 11 Pro Max Thay Mh Lk Incell 650k 750k
iPhone 11 Pro Max Thay Mh Lk GX 1100k 1200k
iPhone 11 Pro Max Thay Mh zin 1900k 2100k
iPhone 12 Thay Mh Lk Incell 700k 800k
iPhone 12 Thay Mh Lk Oled 1350k 1450k
iPhone 12 Thay Mh zin 2150k 2350k
iPhone 12 mini Thay Mh zin 2200k 2500k
iPhone 12 pro Thay Mh Lk Incell 700k 800k
iPhone 12 pro Thay Mh Lk Oled 1350k 1450k
iPhone 12 pro Thay Mh zin 2150k 2350k
iPhone 12 Pro Max Thay Mh Lk Incell 950k 1050k
iPhone 12 Pro Max Thay Mh Lk GX 1800k 1900k
iPhone 12 Pro Max Thay Mh zin 3000k 3200k
iPhone 13 Thay Mh Lk Incell 950k 1050k
iPhone 13 Thay Mh Lk Oled 1750k 1850k
iPhone 13 Thay Mh zin 2900k 3100k
iPhone 13 mini Thay Mh zin 3500k 3700k
iPhone 13 Pro Thay Mh zin 5900k 6200k
iPhone 13 Pro Max Thay Mh zin 6900k 7200k
iPhone 14 Thay Mh Lk Incell 1350k 1450k
iPhone 14 Thay Mh Lk Oled 1900k 2100k
iPhone 14 Thay Mh zin 4400k 4600k
iPhone 14 Plus Thay Mh Lk Incell 1600k 1700k
iPhone 14 Plus Thay Mh zin 4800k 5000k
iPhone 14 Pro Thay Mh zin 7500k 7700k
iPhone 14 Pro Max Thay Mh zin 8000k 8200k
iPhone 15 Pro Max Thay Mh zin 10500k 10800k
iPhone 6 Thay Mh linh kiện 250k 300k
iPhone 6 Thay Mh zin 300k 350k
iPhone 6 plus Thay Mh linh kiện 300k 400k
iPhone 6s Thay Mh linh kiện 300k 350k
iPhone 6s Thay Mh zin 400k 500k
iPhone 6s plus Thay Mh linh kiện 300k 400k
iPhone 6s plus Thay Mh zin 650k 700k
iPhone 7 Thay Mh linh kiện 300k 350k
iPhone 7 Thay Mh zin 450k 550k
iPhone 7 plus Thay Mh linh kiện 400k 450k
iPhone 7 plus Thay Mh zin 700k 750k
iPhone 8 Thay Mh linh kiện 300k 350k
iPhone 8 Thay Mh zin 450k 550k
iPhone 8 plus Thay Mh linh kiện 400k 450k
iPhone 8 plus Thay Mh zin 700k 750k
iPhone X Thay Mh Lk Incell 450k 500k
iPhone X Thay Mh Lk GX 700k 800k
iPhone X Thay Mh zin 1100k 1250k
iPhone XR Thay Mh linh kiện 500k 600k
iPhone XR Thay Mh zin 700k 850k
iPhone Xs Thay Mh Lk Incell 450k 500k
iPhone Xs Thay Mh Lk GX 700k 800k
iPhone Xs Thay Mh zin 1100k 1250k
iPhone Xs Max Thay Mh Lk Incell 650k 700k
iPhone Xs Max Thay Mh Lk GX 1050k 1100k
iPhone Xs Max Thay Mh zin 1900k 2150k

Thay màn hình Ipad

Ipad Air Thay màn hình 1500k 1600k
IPad Air 2(6) Thay màn hình 2500k 2600k
Ipad Air 3 Thay màn hình 2800k 3000k
iPad Air 4 (10.9) Thay màn hình 3400k 3700k
Ipad Gen 5 (2017) Thay màn hình 1500k 1600k
Ipad Gen 6 Thay màn hình 1500k 1600k
Ipad Gen 7 Thay màn hình 1600k 1700k
Ipad Gen 8 Thay màn hình 1600k 1700k
Ipad Gen 9 Thay màn hình 1600k 1700k
Ipad mini 2 Thay màn hình 1200k 1300k
Ipad mini 3 Thay màn hình 1400k 1500k
Ipad mini 4 Thay màn hình 2100k 2200k
iPad mini 5 Thay màn hình 2300k 2400k
Ipad Mini 6 Thay màn hình 5600k 5800k
Ipad Pro 10.5 inch Thay màn hình 3200k 3400k
Ipad Pro 11 inch 2018-2020 Thay màn hình 4100k 4300k
Ipad pro 11 inch 2021 (M1) Thay màn hình 4500k 4600k
Ipad pro 12.9 2021 Thay màn hình 6200k 6500k
Ipad Pro 9.7 Thay màn hình 2800k 2900k

Thay màn hình Samsung

Samsung T735 Thay màn hình 1600k 1700k
Samsung A02s/ A03 Thay màn hình 350k 400k
Samsung A03 core Thay màn hình 400k 450k
Samsung A03s Thay màn hình 350k 400k
Samsung A04 Thay màn hình 400k 450k
Samsung A04e Thay màn hình 350k 450k
Samsung A04s Thay màn hình 400k 450k
Samsung A05/ A05s Thay màn hình 400k 450k
Samsung A10 Thay màn hình 350k 400k
Samsung A10s Thay màn hình 350k 400k
Samsung A11 Thay màn hình 400k 450k
Samsung A12/ A02 Thay màn hình 350k 400k
Samsung A13 Thay màn hình 350k 400k
Samsung A14 Thay màn hình 400k 450k
Samsung A15 Thay màn hình 1600k 1700k
Samsung A20 (mh linh kiện) Thay Mh Lk Oled 600k 700k
Samsung A20s Thay màn hình 350k 450k
Samsung A21S Thay màn hình 400k 450k
Samsung A22 (mh linh kiện) Thay màn hình 650k 750k
Samsung A22 (mh zin) Thay màn hình 1400k 1450k
Samsung A23 5G Thay màn hình 400k 450k
Samsung A30 (mh linh kiện) Thay màn hình 600k 700k
Samsung A30S Thay màn hình 1200k 1300k
Samsung A30s (mh linh kiện) Thay Mh Lk Oled 550k 650k
Samsung A31 (linh kiện) Thay Mh Lk CNM 400k 500k
Samsung A31 (linh kiện) Thay Mh Lk Oled 650k 700k
Samsung A32 Thay màn hình 1600k 1700k
Samsung A32 (mh linh kiện) Thay Mh Lk Oled 650k 700k
Samsung A33 Thay màn hình 1700k 1800k
Samsung A33 (mhlk) Thay Mh Lk CNM 600k 700k
Samsung A34 Thay màn hình 1700k 1800k
Samsung A34 (mhlk) Thay Mh Lk CNM 600k 700k
Samsung A50 (mh linh kiện) Thay Mh Lk Oled 600k 700k
Samsung A50 (mh Zin) Thay màn hình 1200k 1300k
Samsung A50s (mh linh kiện) Thay màn hình 600k 700k
Samsung A50s (mh Zin) Thay màn hình 1200k 1300k
Samsung A51 Thay màn hình 1400k 1500k
Samsung A51 (mh linh kiện) Thay Mh Lk Oled 650k 750k
Samsung A51 (mh loại rẻ) Thay Mh Lk Incell 350k 450k
Samsung A52 Thay màn hình 1500k 1600k
Samsung A52/A52s (mhlk) Thay Mh Lk Oled 800k 900k
Samsung A52s Thay màn hình 1500k 1600k
Samsung A53 Thay Mh zin 1750k 1850k
Samsung A53 (mh linh kiện) Thay màn hình 800k 900k
Samsung A54 Thay màn hình 1800k 1900k
Samsung A54 (mhlk) Thay màn hình 800k 900k
Samsung A6 (mh oled) Thay màn hình 600k 700k
Samsung A6 plus (cnm) Thay màn hình 400k 450k
Samsung A6 plus (oled) Thay Mh Lk Oled 700k 800k
Samsung A7 2016 (cnm) Thay màn hình 400k 450k
Samsung A7 2018 (cnm) Thay Mh Lk CNM 450k 500k
Samsung A7 2018 (oled) Thay Mh Lk Oled 750k 850k
Samsung A70 Thay màn hình 1750k 1800k
Samsung A70 (mh linh kiện) Thay màn hình 600k 700k
Samsung A71 (mh linh kiện) Thay màn hình 550k 650k
Samsung A71 (mh oled) Thay màn hình 950k 1050k
Samsung A71 (mh Zin) Thay màn hình 1800k 1850k
Samsung A72 Thay màn hình 1750k 1850k
Samsung A72 (mhlk) Thay màn hình 900k 950k
Samsung A73 Thay Mh Lk Oled 900k 950k
Samsung A73 Thay màn hình 1850k 1900k
Samsung A73 (mhlk) Thay Mh Lk CNM 700k 750k
Samsung A82/ Quantum 2 Thay màn hình 3800k 3900k
Samsung A9 2018 Thay Mh Lk Oled 750k 850k
Samsung C9/C9 pro (mh linh kiện) Thay màn hình 1100k 1200k
Samsung G530 Thay màn hình 550k 650k
Samsung J3 Pro 2017 Thay màn hình 350k 400k
Samsung J4 (cnm) Thay màn hình 300k 400k
Samsung J4 (mh oled) Thay màn hình 600k 700k
Samsung J4 plus Thay màn hình 350k 400k
Samsung J5 Prime Thay màn hình 350k 400k
Samsung J6 (mh cnm) Thay màn hình 350k 400k
Samsung J6 (mh oled) Thay màn hình 600k 700k
Samsung J6 plus Thay màn hình 350k 400k
Samsung J7 (linh kiện) Thay màn hình 400k 450k
Samsung J7 plus (linh kiện) Thay Mh Lk Oled 550k 600k
Samsung J7 Prime Thay màn hình 350k 400k
Samsung J7 pro ( linh kiện) Thay màn hình 550k 600k
Samsung J8 (Linh kiện) Thay màn hình 400k 450k
Samsung M12 Thay màn hình 550k 650k
Samsung M20 Thay màn hình 350k 400k
Samsung M21/M30/M31 (mhlk) Thay Mh Lk Oled 600k 700k
Samsung M23 Thay màn hình 600k 650k
Samsung M30s (mhlk) Thay màn hình 600k 700k
Samsung M30s (zin) Thay màn hình 1700k 1800k
Samsung M33 Thay màn hình 450k 550k
Samsung M51 Thay màn hình 1600k 1700k
Samsung M51 (mh linh kiện) Thay màn hình 550k 650k
Samsung Note 10 Thay màn hình 3200k 3500k
Samsung Note 10 Plus Thay màn hình 4800k 4900k
Samsung Note 20 Thay màn hình 2900k 3200k
Samsung Note 20 ultra Thay màn hình 5500k 5700k
Samsung Note 5 Thay màn hình 1900k 2100k
Samsung Note 8 Thay màn hình 2850k 3050k
Samsung Note 9 Thay màn hình 2900k 3100k
Samsung P615 Thay màn hình 1200k 1300k
Samsung S10 Thay màn hình 3200k 3400k
Samsung S10 plus Thay màn hình 3600k 3800k
Samsung S10 plus 5G Thay màn hình 4300k 4600k
Samsung S20 Thay màn hình 2800k 3000k
Samsung S20 plus Thay màn hình 3800k 3900k
Samsung S20 Ultra Thay màn hình 3800k 3900k
Samsung S20fe Thay màn hình 1850k 1950k
Samsung S21 Thay màn hình 3500k 3600k
Samsung S21 FE Thay màn hình 3400k 3500k
Samsung S21 Plus Thay màn hình 3500k 3600k
Samsung S21 Ultra Thay màn hình 5200k 5500k
Samsung S22 Thay màn hình 3450k 3600k
Samsung S22 Plus Thay màn hình 4100k 4300k
Samsung S22 Ultral Thay màn hình 5400k 5600k
Samsung S23 Ultra Thay màn hình 5300k 5600k
Samsung S8 Thay màn hình 1900k 2100k
Samsung S8 Plus Thay màn hình 3000k 3200k
Samsung S9 Thay màn hình 1950k 2150k
Samsung S9 Plus Thay màn hình 2750k 3000k
Samsung T225 Thay màn hình 550k 600k
Samsung T505 Thay màn hình 950k 1050k
Samsung X205 Thay màn hình 1200k 1300k
Samsung Z Flip 3 Thay màn hình 5200k 5400k
Samsung Z Flip 4 Thay màn hình 5500k 5700k

Thay màn hình Samsung Tad

Samsung T295 Thay màn hình 500k 600k
Samsung T515 Thay màn hình 900k 950k
Samsung Tab A6 7.0 (T285) Thay màn hình 500k 550k

Thay màn hình Lumia, Nokia

Nokia 2.3 Thay màn hình 450k 500k
Nokia 3.2 Thay màn hình 400k 450k
Nokia 3.4 Thay màn hình 450k 500k
Nokia 5 Thay màn hình 450k 500k
Nokia 5.1 Thay màn hình 400k 450k
Nokia 5.1 plus Thay màn hình 500k 550k
Nokia 5.3 Thay màn hình 400k 450k
Nokia 5.4 Thay màn hình 450k 500k
Nokia 6.1 Thay màn hình 400k 450k
Nokia 6.1 plus Thay màn hình 400k 450k
Nokia 7.2 Thay màn hình 550k 650k
Nokia 8.1 Thay màn hình 500k 600k
Nokia C20/C30 Thay màn hình 400k 450k
Nokia C21 plus Thay màn hình 550k 600k
Nokia X7 Thay màn hình 550k 600k

Thay màn hình Oppo

Oppo A12 Thay màn hình 350k 400k
Oppo A15 Thay màn hình 350k 400k
Oppo A15s Thay màn hình 350k 400k
Oppo A16 Thay màn hình 350k 400k
Oppo A16K Thay màn hình 350k 400k
Oppo A17 Thay màn hình 400k 450k
Oppo A1k Thay màn hình 300k 400k
Oppo A31 Thay màn hình 350k 400k
Oppo A38 Thay màn hình 450k 550k
Oppo A3s Thay màn hình 300k 400k
oppo A5 2020 Thay màn hình 400k 500k
Oppo A52 Thay màn hình 350k 400k
Oppo A53 Thay màn hình 350k 450k
Oppo A54 Thay màn hình 400k 450k
Oppo A55 Thay màn hình 400k 450k
Oppo A57 (2020) Thay màn hình 400k 450k
Oppo A58 Thay màn hình 500k 600k
Oppo A5s Thay màn hình 350k 400k
Oppo A7 Thay màn hình 350k 400k
Oppo A71 Thay màn hình 350k 400k
Oppo A74 (mh linh kiện) Thay màn hình 700k 750k
Oppo A76 Thay màn hình 450k 550k
Oppo A83 Thay màn hình 300k 400k
Oppo A9 (2020) Thay màn hình 350k 400k
Oppo A92 Thay màn hình 350k 400k
Oppo A95 (mh linh kiện) Thay màn hình 700k 750k
Oppo A96 Thay màn hình 400k 500k
Oppo F1 Thay màn hình 400k 450k
Oppo F11 Thay màn hình 350k 400k
Oppo F11 pro Thay màn hình 400k 450k
Oppo F1S Thay màn hình 300k 350k
Oppo F5 Thay màn hình 350k 400k
Oppo F5 Youth Thay màn hình 400k 450k
Oppo F7 Thay màn hình 350k 400k
Oppo F9 Thay màn hình 350k 400k
Oppo Neo 9 Thay màn hình 300k 400k
Oppo Reno 3(mh oled) Thay Mh Lk CNM 500k 600k
Oppo Reno 3(mh oled) Thay Mh Lk Oled 800k 900k
Oppo Reno 4 (Mh linh kiện) Thay màn hình 500k 550k
Oppo Reno 5 (mh linh kiện) Thay màn hình 500k 550k
Oppo Reno 6/6Z (mh linh kiện) Thay Mh Lk CNM 500k 550k
Oppo Reno 7 (mh linh kiện) Thay màn hình 500k 550k
Realme 5 pro Thay màn hình 400k 500k
Realme 6 Thay màn hình 400k 500k
Realme 7 Thay màn hình 450k 550k
Realme C1 Thay màn hình 400k 450k
Realme C20 ( 2dây) Thay màn hình 400k 450k
Realme C21/C21Y Thay màn hình 350k 400k
Realme C25 Thay màn hình 450k 550k
Realme C3 Thay màn hình 400k 500k
Realme C35 Thay màn hình 450k 550k
Redme C2 Thay màn hình 550k 600k
Reno 2F (mh oled) Thay màn hình 1100k 1200k
Reno 3 pro (mhlk) Thay màn hình 800k 900k
Reno 4 (mh oled) Thay màn hình 1400k 1500k
Reno 4 pro Thay màn hình 2050k 2150k
Reno 5 (mh oled) Thay màn hình 950k 1050k
Reno 6Z (mh oled) Thay màn hình 950k 1050k
Reno 7 (mh oled) Thay màn hình 1200k 1300k
Reno 7Z (mh lk) Thay Mh Lk CNM 550k 650k
Reno 7Z/A74/A95 (mh oled) Thay màn hình 1100k 1200k
Reno 8/8Z (mh linh kiện) Thay màn hình 500k 550k
Reno 8T (5g) Thay màn hình 1650k 1800k

Thay màn hình Vivo

Vivo S1/S1 pro (mh oled) Thay màn hình 650k 750k
Vivo U10 Thay màn hình 350k 400k
Vivo V15 Thay màn hình 400k 450k
Vivo V19 Thay Mh Lk CNM 600k 700k
Vivo V19 neo ( zin) Thay màn hình 1750k 1850k
Vivo V20 (mh linh kiện) Thay màn hình 600k 700k
Vivo V23/V23e (mh linh kiện) Thay màn hình 600k 700k
Vivo V7 Thay màn hình 350k 400k
Vivo V7 plus Thay màn hình 350k 400k
Vivo V9 Thay màn hình 350k 400k
Vivo Y02/Y02T Thay màn hình 400k 500k
Vivo Y11 Thay màn hình 350k 400k
Vivo Y12s Thay màn hình 350k 400k
Vivo Y15 Thay màn hình 350k 400k
Vivo Y15s Thay màn hình 350k 400k
Vivo Y19 Thay màn hình 350k 400k
Vivo Y20 Thay màn hình 350k 400k
Vivo Y21s Thay màn hình 350k 400k
Vivo Y22/Y22s Thay màn hình 350k 450k
Vivo Y30 Thay màn hình 500k 550k
Vivo Y33 Thay màn hình 350k 450k
Vivo Y50 Thay màn hình 500k 550k
Vivo Y51 (2020) Thay màn hình 450k 550k
Vivo Y53s Thay màn hình 500k 600k
Vivo Y55 Thay màn hình 450k 500k
Vivo Y71 Thay màn hình 400k 450k
Vivo Y81 Thay màn hình 400k 450k
Vivo Y85 Thay màn hình 400k 450k
Vivo Y91 Thay màn hình 350k 400k

Thay màn hình Huawei

Huawei Nova 2i Thay màn hình 450k 500k
Huawei Nova 3e Thay màn hình 350k 400k
Huawei nova 3i Thay màn hình 400k 450k
Huawei T1-701u Thay màn hình 600k 700k
Huawei Y6 Prime Thay màn hình 500k 550k
Huawei Y6 pro Thay màn hình 550k 600k
Huawei Y7 Prime Thay màn hình 550k 600k
Huawei Y7 Pro Thay màn hình 450k 500k
Huawei Y7 pro (2019) Thay màn hình 400k 450k
Huawei Y7(2019) Thay màn hình 550k 650k
Huawei Y9 2019 Thay màn hình 500k 600k
Huawei Y9 prime 2019 Thay màn hình 550k 650k
Xaomi Mi9T (mh lk) Thay màn hình 600k 700k

Thay màn hình Xiaomi

Poco C40 Thay màn hình 450k 550k
POCO M3 Thay màn hình 450k 550k
POCO X3 Thay màn hình 500k 600k
POCO X3 PRO Thay màn hình 500k 600k
Realme 3 pro Thay màn hình 450k 500k
Realme 5i Thay màn hình 350k 400k
Realme C11/C12/C15 Thay màn hình 400k 500k
Realme C17 Thay màn hình 450k 500k
Realme C55 Thay màn hình 500k 600k
Redmi 10 Thay màn hình 450k 550k
Redmi 10C Thay màn hình 450k 550k
Redmi 12/12C Thay màn hình 450k 550k
Redmi 8/8A Thay màn hình 450k 550k
Redmi 9A/9C Thay màn hình 400k 500k
Redmi 9T Thay màn hình 450k 550k
Redmi note 10 (mh linh kiện) Thay màn hình 600k 650k
Redmi note 10 (mh oled) Thay màn hình 900k 950k
Redmi note 10 5G Thay màn hình 600k 700k
Redmi note 10 pro Thay Mh Lk Oled 900k 950k
Redmi note 10 pro (mh linh kiện) Thay màn hình 500k 600k
Redmi note 10s (mh linh kiện) Thay màn hình 600k 650k
Redmi note 10s (mh oled) Thay màn hình 900k 950k
Redmi note 11 (mh linh kiện) Thay màn hình 600k 650k
Redmi note 11 (mh oled) Thay màn hình 900k 950k
Redmi Note 11 Pro Thay Mh Lk CNM 500k 600k
Redmi note 11 pro (oled) Thay màn hình 900k 950k
Redmi note 12 (mh linh kiện) Thay màn hình 750k 850k
Redmi note 12 (mh oled) Thay màn hình 1200k 1300k
Redmi note 4/4x Thay màn hình 400k 450k
Redmi note 5 Thay màn hình 400k 450k
Redmi Note 5A Thay màn hình 550k 650k
Redmi note 8 Thay màn hình 400k 450k
Redmi note 8 pro Thay màn hình 450k 550k
Redmi note 9 Thay màn hình 450k 550k
Redmi note 9s Thay màn hình 450k 550k
Redmi note7/ note7 pro Thay màn hình 400k 450k
Redmi S2 Thay màn hình 550k 650k
Xaomi 11T Thay màn hình 1700k 1800k
Xaomi Mi 11 lite Thay màn hình 1350k 1450k
Xaomi Mi 8 lite Thay màn hình 500k 550k
Xaomi Mi9T (mh oled) Thay màn hình 1050k 1200k
Xaomi Redmi 5 plus Thay màn hình 400k 450k
Xaomi Redmi 7 Thay màn hình 400k 450k
Xaomi Redmi Note 6 pro Thay màn hình 400k 450k
Xiaomi Mi Note 10 Lite Thay màn hình 1600k 1800k
Xiaomi Mi Note 10/ Mi Note 10 Pro Thay màn hình 1600k 1800k

Thay màn hình VSmart

Vsm Live 4 Thay màn hình 650k 750k
Vsm star 5 Thay màn hình 550k 650k
Vsmart Joy 3 Thay màn hình 650k 700k
Vsmart Joy 4 Thay màn hình 650k 750k
Vsmart star 4 Thay màn hình 700k 750k
Vsmart Star 5 Thay màn hình 800k 850k

Thay màn hình điện thoại tại cần thơ