BẢNG GIÁ THAY PIN ĐIỆN THOẠI

Sản Phẩm Loại Giá cửa hàng/ đại lý Giá khách lẽ

Thay pin iPhone

iPhone 11 Pin Cell 400k 500k
iPhone 11 Pin 400k 500k
iPhone 11 Pro Pin Cell 400k 500k
iPhone 11 Pro Pin 400k 500k
iPhone 11 Pro Max Pin Cell 450k 550k
iPhone 11 Pro Max Pin 450k 550k
iPhone 12 Pin Cell 450k 500k
iPhone 12 Pin 450k 500k
iPhone 12 mini Pin 500k 550k
iPhone 12 mini Pin Cell 500k 550k
iPhone 12 pro Pin Cell 450k 500k
iPhone 12 pro Pin 450k 500k
iPhone 12 Pro Max Pin Cell 500k 600k
iPhone 12 Pro Max Pin 500k 600k
iPhone 13 Pin Cell 500k 600k
iPhone 13 Pin 500k 600k
iPhone 13 mini Pin Cell 500k 600k
iPhone 13 mini Pin 500k 600k
iPhone 13 Pro Pin Cell 500k 600k
iPhone 13 Pro Pin 500k 600k
iPhone 13 Pro Max Pin 500k 650k
iPhone 13 Pro Max Pin Cell 500k 650k
iPhone 14 Pin 600k 700k
iPhone 14 Pin Cell 600k 700k
iPhone 14 Plus Pin Cell 600k 700k
iPhone 14 Plus Pin 600k 700k
iPhone 14 Pro Pin Cell 600k 700k
iPhone 14 Pro Pin 600k 700k
iPhone 14 Pro Max Pin 650k 750k
iPhone 14 Pro Max Pin Cell 650k 750k
iPhone 6 Pin 150k 200k
iPhone 6 plus Pin 200k 250k
iPhone 6s Pin 200k 250k
iPhone 6s plus Pin 200k 250k
iPhone 7 Pin 200k 250k
iPhone 7 plus Pin 250k 300k
iPhone 8 Pin 250k 300k
iPhone 8 plus Pin 250k 300k
iPhone X Pin 350k 400k
iPhone XR Pin Cell 400k 500k
iPhone XR Pin 400k 500k
iPhone Xs Pin 350k 400k
iPhone Xs Pin Cell 350k 400k
iPhone Xs Max Pin Cell 400k 500k
iPhone Xs Max Pin 400k 500k

Thay pin Ipad

Pin ipad 2,3,4 Pin 400k 450k
Pin ipad Air 1 Pin 400k 500k
Pin Ipad Air 2 Pin 400k 500k
Pin ipad Gen 5,6 Pin 450k 550k
Pin Ipad Gen 7,8,9 Pin 500k 600k
Pin ipad mini 1,2,3 Pin 450k 600k
pin ipad mini 4,5 Pin 550k 650k
Pin ipad pro 9.7 Pin 600k 700k

Thay pin Samsung

Pin J7 prime, J7 pro Pin 200k 300k
Pin ss A03, A03s, M30 Pin 250k 300k
Pin ss A10, A20, A30, A50 Pin 250k 300k
Pin ss A10s, A20s, A30s Pin 250k 300k
Pin ss A12, A02s, A11, M20 Pin 250k 300k
Pin ss A70 Pin 300k 350k
Samsung A33 Pin 300k 350k
Samsung A53 Pin 300k 350k

Thay pin Lumia, Nokia

Nokia 6.1 plus Pin 200k 300k
Pin Nokia 3,5,6, 7 plus, 8.1 Pin 250k 300k

Thay pin Oppo

Oppo F1S Pin 200k 250k
Pin A5s, A7, A9(2020), A31 Pin 200k 250k
Pin F11 pro, Reno 2F Pin 250k 300k
Pin F3, F5, F7, F9, F11 Pin 200k 250k
Pin oppo A1k, A3s, Realme C2 Pin 200k 250k
Pin oppo A52, A53, A54, A92 Pin 300k 350k
Pin Realme 5i, 6i Pin 250k 300k

Thay pin Vivo

Pin Vivo Y19, Y20 Pin 250k 300k
Pin vivo Y55, V5 Pin 250k 300k
Pin vivo Y91, Y93, Y11, Y15 Pin 250k 300k

Thay pin Huawei

Huawei 2i/3i Pin 200k 300k
Huawei 3e Pin 200k 250k
Huawie Y9 (2019), Y9 Prime Pin 300k 350k
Pin Huawie Y7 pro Pin 250k 300k

Sửa chữa điện thoại tại cần thơ