BẢNG GIÁ LINH KIỆN ÉP KÍNH

Sản Phẩm Loại Giá

Giá linh kiện Iphone

Iphone 4/4s kính 15k
Iphone 4/4s cảm ứng 35k
Iphone 4/4s màn hình 180k
Iphone 5 màn hình 250k
Iphone 5/5s/5c kính 26k
Iphone 5/5s/5c phản quang 23k
Iphone 5/5s/5c cảm ứng rời 60k
Iphone 5/5s/5c pin 100k
Iphone 5s màn hình 250k
Iphone 6 phản quang 34k
Iphone 6 kính 38k
Iphone 6 cảm ứng rời 80k
Iphone 6 pin 130k
Iphone 6 màn hình 350k
Iphone 6 plus kính 41k
Iphone 6 plus cảm ứng rời 85k
Iphone 6 plus pin 150k
Iphone 6 plus màn hình 750k
Iphone 6s kính 42k
Iphone 6s phản quang 120k
Iphone 6s màn hình 600k
Iphone 6s plus kính 45k
Iphone 6s plus camera trước 150k
Iphone 6s plus phản quang 120k
Iphone 6s plus màn hình 1100k
IPhone 7 kính 47k
IPhone 7 phản quang 200k
IPhone 7 pin 2k
IPhone 7 plus kính 49k
IPhone 7 plus phản quang 120k
IPhone 7 plus pin 300k
Iphone 8 kính 60k
Iphone 8 nắp sau 160k
Iphone 8 phản quang 250k
Iphone 8 màn hình 1800k
Iphone 8 plus kính 55k
Iphone 8 plus phản quang 300k
Iphone 8 plus nắp sau 180k
Iphone 8 plus màn hình 2000k
Iphone X nắp sau 150k
Iphone X kính 135k
Iphone X cảm ứng 400k
Iphone X màn hình 4800k
Iphone Xr kính 250k
Iphone Xs nắp sau 250k
Iphone Xs kính 260k
Iphone Xs màn hình 6800k
Iphone Xs Max nắp sau 250k
Iphone Xs Max kính 260k
Iphone Xs Max màn hình 8200k
Samsung S10 plus kính 280k

Giá linh kiện Ipad

Ipad 2 (A1395/ A1396/ A1397) cảm ứng rời 100k
Ipad 3 ( A1416/ A1430/ A1403) cảm ứng rời 100k
IPad 4 cảm ứng rời 100k
IPad Air 2(6) kính 140k
IPad Air 2(6) cảm ứng 330k
IPad Air 2(6) màn hình 2490k
IPad Air(5) cảm ứng rời 180k
Ipad Gen 5 (2017) cảm ứng rời 180k
Ipad Gen 5 (2017) màn hình 1490k
Ipad Gen 6 cảm ứng rời 210k
Ipad mini 1 cảm ứng rời 140k
Ipad mini 2 cảm ứng rời 140k
Ipad mini 2 màn hình 1340k
Ipad mini 3 cảm ứng rời 190k
Ipad mini 3 màn hình 1340k
Ipad mini 4 kính 90k
Ipad mini 4 cảm ứng 240k
Ipad mini 4 màn hình 2200k
Ipad Pro 10.5 inch kính 340k
Ipad Pro 10.5 inch cảm ứng 3490k
Ipad Pro 10.5 inch màn hình 4790k
Ipad pro 11 kính 1190k
Ipad pro 11 cảm ứng 2990k
Ipad Pro 9.7 màn hình 3500k
Ipad Pro 9.7 inch kính 190k
Ipad Pro 9.7 inch cảm ứng 990k

Giá linh kiện Samsung

Nắp lưng A9 /A9 pro nắp sau 90k
Samsung A10 kính 20k
Samsung A20 kính 20k
Samsung A20 cổ màn hình 90k
Samsung A20 cảm ứng 90k
Samsung A3 kính 20k
Samsung A3 cổ cảm ứng 50k
Samsung A3 cổ màn hình 50k
Samsung A3(2016) nắp sau 50k
Samsung A3(2016) kính 20k
Samsung A3(2016) cổ cảm ứng 50k
Samsung A3(2016) cổ màn hình 50k
Samsung A3(2017) kính 20k
Samsung A30 kính 20k
Samsung A30 cảm ứng 90k
Samsung A30 cổ màn hình 90k
Samsung A40 kính 20k
Samsung A5 kính 15k
Samsung A5 cổ cảm ứng 50k
Samsung A5 cổ màn hình 50k
Samsung A5(2016) nắp sau 25k
Samsung A5(2016) kính 40k
Samsung A5(2016) cổ cảm ứng 50k
Samsung A5(2016) cổ màn hình 50k
Samsung A5(2016) màn hình 2100k
Samsung A5(2017) kính 18k
Samsung A5(2017) cảm ứng 50k
Samsung A5(2017) cổ màn hình 50k
Samsung A5(2017) màn hình 2000k
Samsung A50 kính 20k
Samsung A50 cảm ứng 90k
Samsung A50 cổ màn hình 90k
Samsung A6 kính 20k
Samsung A6 cổ cảm ứng 60k
Samsung A6 camera sau 60k
Samsung A6 plus kính 20k
Samsung A6 plus cổ cảm ứng 90k
Samsung A6 plus cổ màn hình 90k
Samsung A7 kính 20k
Samsung A7 cổ cảm ứng 50k
Samsung A7 cổ màn hình 50k
Samsung A7 (2018) kính 30k
Samsung A7 (2018) cổ cảm ứng 40k
Samsung A7 (2018) cổ màn hình 40k
Samsung A7 (2018) màn hình 1690k
Samsung A7(2016) nắp sau 25k
Samsung A7(2016) kính 40k
Samsung A7(2016) cổ cảm ứng 50k
Samsung A7(2016) cổ màn hình 50k
Samsung A7(2016) màn hình 2100k
Samsung A7(2017) nắp sau 90k
Samsung A7(2017) kính 20k
Samsung A7(2017) cảm ứng 50k
Samsung A7(2017) cổ màn hình 50k
Samsung A7(2017) màn hình 2550k
Samsung A70 kính 20k
Samsung A70 cổ cảm ứng 90k
Samsung A70 cổ màn hình 90k
Samsung A8 kính 18k
Samsung A8 cổ cảm ứng 50k
Samsung A8 cổ màn hình 50k
Samsung A8 màn hình 2390k
Samsung A8 (18) màn hình 1690k
Samsung A8 (2016) kính 40k
Samsung A8 (2016) cảm ứng 40k
Samsung A8 (2016) cổ màn hình 40k
Samsung A8 2018 cổ cảm ứng 50k
Samsung A8 2018 cổ màn hình 50k
Samsung A8 Plus (2018) nắp sau 90k
Samsung A8 Plus (2018) kính 20k
Samsung A8 plus 2018 cổ cảm ứng 50k
Samsung A8 plus 2018 cổ màn hình 50k
Samsung A8 plus 2018 màn hình 1990k
Samsung A8(2018) kính 20k
Samsung A80 kính 40k
Samsung A9 ( A9 Pro) kính 18k
Samsung A9 ( A9 Pro) cổ cảm ứng 50k
Samsung A9 ( A9 Pro) cổ màn hình 50k
Samsung A9 ( A9 Pro) màn hình 2000k
Samsung A9(2018) kính 20k
Samsung C9 cảm ứng 40k
Samsung C9 cổ màn hình 40k
Samsung C9 màn hình 2290k
Samsung C9 (C9 Pro) kính 30k
Samsung Core 2 Duos cảm ứng rời 120k
Samsung Core Duos cảm ứng rời 110k
Samsung Core Prime cảm ứng 55k
Samsung E5 kính 15k
Samsung E5 cổ cảm ứng 50k
Samsung E5 cổ màn hình 50k
Samsung E7 kính 20k
Samsung E7 cổ cảm ứng 50k
Samsung E7 cổ màn hình 50k
Samsung Grand 1 cảm ứng rời 90k
Samsung Grand 2 cảm ứng rời 90k
Samsung Grand Prime cảm ứng rời 55k
Samsung J1 (2016) kính 15k
Samsung J1 (2016) cổ cảm ứng 50k
Samsung J1 (2016) cổ màn hình 50k
Samsung J1 (2016) màn hình 50k
Samsung J2 kính 20k
Samsung J2 cổ cảm ứng 50k
Samsung J2 cổ màn hình 50k
Samsung J2 màn hình 1000k
Samsung J2 Prime cảm ứng rời 65k
Samsung J2 Pro kính 18k
Samsung J2 Pro màn hình 1250k
Samsung J3 Pro 2017 kính 20k
Samsung J3 Pro 2017 màn hình 500k
Samsung J3(2016) kính 20k
Samsung J3(2016) cổ cảm ứng 50k
Samsung J3(2016) cổ màn hình 50k
Samsung J3(2016) màn hình 1200k
Samsung J4 kính 18k
Samsung J4 cảm ứng 40k
Samsung J4 cổ màn hình 60k
Samsung J4 màn hình 1790k
Samsung J4 plus kính 20k
Samsung J4 plus màn hình 990k
Samsung J5 kính 18k
Samsung J5 cổ cảm ứng 50k
Samsung J5 cổ màn hình 50k
Samsung J5 màn hình 50k
Samsung J5 (2016) kính 13k
Samsung J5 (2016) cổ cảm ứng 50k
Samsung J5 (2016) cổ màn hình 50k
Samsung J5 (2016) màn hình 1400k
Samsung J5 Prime kính 20k
Samsung J5 Prime màn hình 490k
Samsung J6 kính 20k
Samsung J6 cổ cảm ứng 60k
Samsung J6 cổ màn hình 60k
Samsung J6 màn hình 1590k
Samsung J6 plus kính 20k
Samsung J6 plus màn hình 900k
Samsung J7 kính 20k
Samsung J7 cổ cảm ứng 50k
Samsung J7 cổ màn hình 50k
Samsung J7 (2016) kính 20k
Samsung J7 (2016) cổ cảm ứng 50k
Samsung J7 (2016) cổ màn hình 50k
Samsung J7 Plus kính 20k
Samsung J7 Plus cổ cảm ứng 50k
Samsung J7 Plus cổ màn hình 50k
Samsung J7 Plus màn hình 1640k
Samsung J7 Prime kính 15k
Samsung J7 Prime màn hình 500k
Samsung J7 Pro kính 20k
Samsung J7 Pro cổ cảm ứng 50k
Samsung J7 Pro cổ màn hình 50k
Samsung J7 Pro màn hình 1600k
Samsung J8 kính 20k
Samsung J8 cổ cảm ứng 60k
Samsung J8 cổ màn hình 60k
Samsung J8 màn hình 2390k
Samsung M10 kính 20k
Samsung M20 kính 20k
Samsung M20 màn hình 940k
Samsung M30 kính 20k
Samsung Mega 5.8 cảm ứng rời 190k
Samsung Mega 6.3 cảm ứng 250k
Samsung Note 1 kính 20k
Samsung Note 2 kính 30k
Samsung Note 2 cổ cảm ứng 50k
Samsung Note 2 cổ màn hình 50k
Samsung Note 3 kính 18k
Samsung Note 3 cổ cảm ứng 50k
Samsung Note 3 cổ màn hình 50k
Samsung Note 3 Neo kính 20k
Samsung Note 4 màn hình 50k
Samsung Note 4 kính 18k
Samsung Note 4 cổ cảm ứng 50k
Samsung Note 4 cổ màn hình 50k
Samsung Note 4 Edge kính 220k
Samsung Note 5 nắp sau 200k
Samsung Note 5 kính 90k
Samsung Note 5 cổ cảm ứng 100k
Samsung Note 5 cổ màn hình 100k
Samsung Note 5 màn hình 2700k
Samsung Note 7/Note FE nắp sau 240k
Samsung Note 7/Note FE màn hình 2490k
Samsung Note 8 nắp sau 290k
Samsung Note 8 kính 170k
Samsung Note 8 màn hình 3600k
Samsung Note 9 nắp sau 390k
Samsung Note 9 kính 240k
Samsung Note 9 màn hình 4200k
Samsung Note FE/Note 7 kính 130k
Samsung On7 cảm ứng 58k
Samsung P585 cảm ứng 340k
Samsung S10 kính 270k
Samsung S10 plus 5G kính 590k
Samsung S2 kính 30k
Samsung S3 kính 16k
Samsung S3 cổ cảm ứng 50k
Samsung S3 cổ màn hình 50k
Samsung S3 mini kính 20k
Samsung S4 kính 20k
Samsung S4 cổ cảm ứng 50k
Samsung S4 cổ màn hình 50k
Samsung S4 mini kính 20k
Samsung S5 kính 40k
Samsung S5 cổ cảm ứng 50k
Samsung S5 cổ màn hình 50k
Samsung S5 màn hình 890k
Samsung S5 Active kính 140k
Samsung S6 nắp sau 190k
Samsung S6 kính 80k
Samsung S6 cổ cảm ứng 50k
Samsung S6 cổ màn hình 50k
Samsung S6 màn hình 2600k
Samsung S6 Active kính 140k
Samsung S6 Edge nắp sau 200k
Samsung S6 Edge kính 170k
Samsung S6 Edge cảm ứng 540k
Samsung S6 Edge màn hình 2200k
Samsung S6 Edge plus nắp sau 200k
Samsung S6 Edge plus kính 170k
Samsung S6 Edge plus cảm ứng 940k
Samsung S6 Edge plus màn hình 2600k
Samsung S7 nắp sau 70k
Samsung S7 kính 90k
Samsung S7 cổ cảm ứng 100k
Samsung S7 cổ màn hình 100k
Samsung S7 màn hình 2200k
Samsung S7 Edge nắp sau 170k
Samsung S7 Edge kính 130k
Samsung S7 Edge cảm ứng 740k
Samsung S7 Edge màn hình 2600k
Samsung S8 nắp sau 240k
Samsung S8 kính 170k
Samsung S8 màn hình 2600k
Samsung S8 Plus nắp sau 240k
Samsung S8 Plus kính 170k
Samsung S8 Plus cảm ứng 990k
Samsung S8 Plus màn hình 3400k
Samsung S9 nắp sau 290k
Samsung S9 kính 270k
Samsung S9 màn hình 3990k
Samsung S9 Plus nắp sau 250k
Samsung S9 Plus kính 180k
Samsung S9 Plus màn hình 4300k

Giá linh kiện Samsung Tad

Samsung Tab - 10.1(P7500/ P7510) cảm ứng rời 210k
Samsung Tab - 8.9 cảm ứng rời 300k
Samsung Tab 2 - 10.1(P5100/ P5110/ P5115) cảm ứng rời 190k
Samsung Tab 2 - 7.0 cảm ứng rời 190k
Samsung Tab 3 - 7.0 cảm ứng rời 190k
Samsung Tab 3 - 8.0 cảm ứng 200k
Samsung Tab 3 10.1 (P5200) cảm ứng 290k
Samsung Tab 3 Lite cảm ứng rời 150k
Samsung Tab 4 cảm ứng 70k
Samsung Tab 4 - 10.1( T530 / T531 / T535) cảm ứng 340k
Samsung Tab 4 - 8.0 cảm ứng 310k
Samsung Tab 7 Plus cảm ứng rời 190k
Samsung Tab A 10.1 ( T585 ) cảm ứng 340k
Samsung Tab A 8.0 cảm ứng 310k
Samsung Tab A6 7.0 (T285) kính 22k
Samsung Tab A6 7.0 (T285) màn hình 600k
Samsung Tab E 9.6 (T561) cảm ứng rời 125k
Samsung Tab Note - 8 cảm ứng 315k
Samsung Tab Note 10 cảm ứng 550k
Samsung Tab Note 10.1 (2014 Edition)(P600/P601) cảm ứng 400k
Samsung tab P555/ P550 cảm ứng 310k
Samsung Tab S - 10.5 kính 270k
Samsung Tab S - 8.4 kính 170k
Samsung tab T555/ T550 cảm ứng 310k

Giá linh kiện Lumia, Nokia

Lumia 1020 kính 90k
Lumia 1320 cảm ứng 210k
Lumia 1520 cảm ứng 390k
Lumia 430 cảm ứng rời 150k
Lumia 520 / 525 cảm ứng rời 80k
Lumia 530 cảm ứng rời 140k
Lumia 535 cảm ứng rời 90k
Lumia 540 kính 40k
Lumia 550 kính 40k
Lumia 620 cảm ứng 240k
Lumia 625 cảm ứng rời 55k
Lumia 630 kính 40k
Lumia 635 kính 40k
Lumia 640 kính 20k
Lumia 640XL kính 40k
Lumia 650 kính 40k
Lumia 720 cảm ứng 160k
Lumia 730 kính 40k
Lumia 800 kính 40k
Lumia 820 cảm ứng rời 190k
Lumia 830 cảm ứng 240k
Lumia 900 kính 50k
Lumia 920 cảm ứng rời 210k
Lumia 925 kính 40k
Lumia 928 kính 70k
Lumia 930 kính 70k
Lumia 950 kính 90k
Nokia 2 kính 20k
Nokia 2.1 kính 20k
Nokia 3 kính 20k
Nokia 3 màn hình 740k
Nokia 3.1 kính 20k
Nokia 3.1 màn hình 490k
Nokia 3.1 plus kính 40k
Nokia 5 kính 20k
Nokia 5 màn hình 790k
Nokia 5.1 kính 20k
Nokia 5.1 màn hình 590k
Nokia 5.1 plus màn hình 590k
Nokia 6 kính 50k
Nokia 6.1 kính 20k
Nokia 6.1 màn hình 490k
Nokia 6.1 plus màn hình 490k
Nokia 7 plus kính 40k
Nokia 8 kính 20k
Nokia 8.1 kính 20k
Nokia X2 Dual cảm ứng 90k
Nokia X5/ Nokia 5.1 plus kính 20k
Nokia X6/Nokia 6.1 plus cảm ứng 75k

Giá linh kiện LG

LG F180 cảm ứng 170k
LG F180 màn hình 650k
LG G Pro Lite cảm ứng 190k
LG G2 cảm ứng 140k
LG G2 màn hình 700k
LG G3 cảm ứng 75k
LG G3 màn hình 600k
LG G3 Stylus cảm ứng 75k
LG G3 Stylus màn hình 900k
LG G4 kính 60k
LG G4 Stylus kính 60k
LG G4 Stylus màn hình 1300k
LG G4 Stylus 2 kính 90k
LG G5 kính 120k
LG G6 kính 50k
LG Google Nexus 5 kính 40k
LG K10 kính 20k
LG K4 kính 20k
LG K7 kính 70k
LG L Fino kính 60k
LG L70 cảm ứng 140k
LG L80 cảm ứng 160k
LG Magna kính 60k
LG Nexus 4 cảm ứng 210k
LG Optimus F7 cảm ứng 240k
LG Optimus G Pro cảm ứng rời 150k
LG Optimus G Pro 2 cảm ứng 220k
LG Optimus GK cảm ứng 240k
LG Optimus GX cảm ứng rời 190k
LG Optimus GX 2 cảm ứng 260k
LG Optimus LTE cảm ứng 190k
LG Optimus LTE2 cảm ứng rời 120k
LG V10 kính 90k
LG V20 kính 120k
LG X power kính 50k

Giá linh kiện Sony

HTC Desire 500 cảm ứng 140k
Sony C3 cảm ứng 90k
Sony C3 màn hình 550k
Sony C4 cảm ứng 70k
Sony C4 màn hình 600k
Sony C5 kính 70k
Sony C5 cảm ứng 110k
Sony C5 màn hình 850k
Sony E3 cảm ứng 110k
Sony E4/ E4 Dual cảm ứng 130k
Sony L1 kính 60k
Sony L2 kính 40k
Sony L2 màn hình 1290k
Sony M2 cảm ứng rời 120k
Sony M2 màn hình 400k
Sony M4 aqua cảm ứng 80k
Sony M4 aqua màn hình 550k
Sony M5 nắp sau 90k
Sony M5 cảm ứng 140k
Sony M5 kính 70k
Sony M5 màn hình 900k
Sony SP M35h cảm ứng 200k
Sony T2 Ultra Dual cảm ứng 190k
Sony Tablet Z2 cảm ứng 900k
Sony V cảm ứng 150k
Sony X kính 50k
Sony XA kính 40k
Sony XA màn hình 490k
Sony XA Ultra kính 20k
Sony XA Ultra màn hình 1000k
Sony XA1 kính 40k
Sony XA1 Plus kính 40k
Sony XA1 Ultra kính 40k
Sony XA1 Ultra màn hình 1190k
Sony XZ kính 40k
Sony Z nắp sau 40k
Sony Z cảm ứng 90k
Sony Z màn hình 450k
Sony Z Ultra cảm ứng 240k
Sony Z Ultra màn hình 540k
Sony Z1 nắp sau 40k
Sony Z1 cảm ứng 110k
Sony Z1 màn hình 450k
Sony Z1 mini nắp sau 40k
Sony Z1 mini cảm ứng 160k
Sony Z2 nắp sau 40k
Sony Z2 cảm ứng 110k
Sony Z2 màn hình 600k
Sony Z3 nắp sau 40k
Sony Z3 cảm ứng 95k
Sony Z3 pin 240k
Sony Z3 màn hình 650k
Sony Z3 mini/ compact nắp sau 40k
Sony Z3 mini/ compact cảm ứng 110k
Sony Z3 PLUS/ Sony Z4 nắp sau 70k
Sony Z3 PLUS/ Sony Z4 cảm ứng 170k
Sony Z3 PLUS/ Sony Z4 màn hình 900k
Sony Z3 Verizon cảm ứng 260k
Sony Z4 verizon cảm ứng 240k
Sony Z5 cảm ứng 140k
Sony Z5 mini (compact) cảm ứng 140k
Sony Z5 mini (compact) màn hình 1000k
Sony Z5 Premium cảm ứng 210k
Sony Z5 Premium màn hình 1100k
Sony ZR cảm ứng 130k

Giá linh kiện HTC

HTC 630 cảm ứng 170k
HTC 8S cảm ứng 140k
HTC 8X cảm ứng 130k
HTC Butterfly 2 cảm ứng 190k
HTC Desire 10 Pro kính 70k
HTC Desire 501 cảm ứng 150k
HTC Desire 510 cảm ứng 150k
HTC Desire 516 cảm ứng 140k
HTC Desire 600 cảm ứng 170k
HTC Desire 601 cảm ứng 140k
HTC Desire 603 cảm ứng 140k
HTC Desire 610 cảm ứng 170k
HTC Desire 626 cảm ứng 85k
HTC Desire 626 màn hình 540k
HTC Desire 628 cảm ứng 140k
HTC Desire 700 cảm ứng 170k
HTC Desire 728 cảm ứng 140k
HTC Desire 816 cảm ứng 170k
HTC Desire 820 cảm ứng 85k
HTC Desire 820 Mini cảm ứng 190k
HTC Desire 826 cảm ứng 210k
HTC Desire Eye cảm ứng 220k
HTC G23 cảm ứng 130k
HTC One A9 kính 60k
HTC One E8 cảm ứng 160k
HTC One E9 cảm ứng 90k
HTC One M7 cảm ứng 110k
HTC One M7 mini cảm ứng 110k
HTC One M9 kính 90k
HTC One Max cảm ứng 220k

Giá linh kiện Asus, Zenfone

ASUS FONEPAD 7 (K01N FE171CG) cảm ứng 290k
Asus Fonepad 7(k012) cảm ứng rời 170k
Asus Fonepad 8(k016) cảm ứng 240k
Asus Memo Pad cảm ứng 290k
Asus Transformer Book cảm ứng rời 390k
Asus ZenFone 2 cảm ứng 70k
Asus ZenFone 2 laser 5.5 cảm ứng 90k
Asus ZenFone 2 laser 6.0 cảm ứng 110k
Asus ZenFone 2 laser mini 5.0 cảm ứng 90k
Asus ZenFone 2 mini 5.0 cảm ứng 110k
Asus ZenFone 3 5.2 cảm ứng 90k
Asus ZenFone 3 5.5 cảm ứng 80k
Asus ZenFone 3 Laser cảm ứng 110k
Asus ZenFone 3 Max 5.2 kính 30k
Asus ZenFone 3 Max 5.5 cảm ứng 80k
Asus ZenFone 4 cảm ứng rời 65k
Asus Zenfone 4 max cảm ứng 88k
Asus Zenfone 4 max màn hình 440k
Asus Zenfone 4 Max Pro cảm ứng 85k
Asus ZenFone 4.5 cảm ứng rời 70k
Asus ZenFone 5 cảm ứng 50k
Asus ZenFone 5 màn hình 340k
Asus ZenFone 6 cảm ứng 90k
Asus ZenFone C cảm ứng rời 70k
Asus ZenFone Go 4.5 cảm ứng rời 110k
Asus ZenFone Go 5.0 cảm ứng 110k
Asus ZenFone Go 5.5 cảm ứng 110k
Asus ZenFone Go 6.0 cảm ứng 110k
Asus ZenFone Live cảm ứng 75k
Asus ZenFone Max cảm ứng 70k
Asus ZenFone Selfie cảm ứng 90k
Asus ZenPad C 7.0 (P01V) kính 190k
Asus ZenPad C 7.0 (P01Y) kính 90k
Zen 3s max cảm ứng 95k
Zen max Plus M1 cảm ứng 110k
Zen max pro M1 kính 70k
Zen5 (2018) kính 70k

Giá linh kiện Oppo

Oppo A3s kính 20k
Oppo A3s màn hình 440k
Oppo A53 cảm ứng 110k
Oppo A5s kính 40k
Oppo A7 kính 40k
Oppo A71 cảm ứng 58k
Oppo A77 kính 40k
Oppo A83 kính 18k
Oppo F1 cảm ứng 90k
Oppo F1 màn hình 390k
Oppo F1 Plus 5.5 kính 20k
Oppo F1 Plus 5.5 màn hình 1490k
Oppo F11 kính 20k
Oppo F11 pro kính 20k
Oppo F1S cảm ứng 58k
Oppo F1S màn hình 300k
Oppo F3 kính 19k
Oppo F3 màn hình 490k
Oppo F3 lite cảm ứng 90k
Oppo F3 plus kính 20k
Oppo F3 plus màn hình 540k
Oppo F5 kính 20k
Oppo F5 màn hình 490k
Oppo F7 kính 20k
Oppo F7 màn hình 590k
Oppo F7 youth kính 20k
Oppo F9 kính 19k
Oppo F9 màn hình 590k
Oppo Find 3 cảm ứng 140k
Oppo Find 5 cảm ứng 110k
Oppo Find 5 Mini cảm ứng 90k
Oppo Find 7 cảm ứng 110k
OPPO Find 7a cảm ứng 90k
Oppo Find Way cảm ứng 190k
Oppo Find Way S cảm ứng 110k
Oppo Joy 3 cảm ứng rời 90k
Oppo Mirror cảm ứng 110k
Oppo Mirror 5 cảm ứng 58k
Oppo Mirror 5 màn hình 400k
Oppo N1 cảm ứng 220k
Oppo N1 MINI cảm ứng 190k
Oppo Neo cảm ứng rời 100k
Oppo Neo 5 cảm ứng rời 58k
Oppo Neo 5 màn hình 350k
Oppo Neo 7 cảm ứng 55k
Oppo Neo 7 màn hình 360k
Oppo Neo 9 cảm ứng 55k
Oppo Neo 9 màn hình 300k
Oppo Neo 9s cảm ứng 58k
Oppo Neo 9s màn hình 390k
Oppo R1 cảm ứng 90k
Oppo R15 kính 40k
Oppo R17 kính 40k
Oppo R1s/ R1k cảm ứng 140k
Oppo R5 kính 13k
Oppo R7 PLUS kính 20k
Oppo R7(lite) kính 20k
Oppo R7S kính 20k
Oppo R9 Plus 6.0 kính 90k
Oppo Yoyo cảm ứng 110k
Realme C1 kính 20k
Realme C1 màn hình 440k
Realme C2 kính 20k
Realme C3 kính 20k

Giá linh kiện Vivo

Vivo V1 cảm ứng 90k
Vivo V1 max cảm ứng 75k
Vivo V11 kính 20k
Vivo V3 cảm ứng 63k
Vivo V3 max cảm ứng 80k
Vivo V5/ V5s cảm ứng 63k
Vivo V7 kính 20k
Vivo V7 plus kính 20k
Vivo V9 kính 20k
Vivo Y31 cảm ứng 90k
Vivo Y31 màn hình 360k
Vivo Y51 cảm ứng 60k
Vivo Y53 cảm ứng 70k
Vivo Y53 màn hình 390k
Vivo Y55 cảm ứng 63k
Vivo Y55 màn hình 440k
Vivo Y66 cảm ứng 70k
Vivo Y69 cảm ứng 90k
Vivo Y71 kính 20k
Vivo Y81 kính 18k
Vivo Y81 màn hình 430k
Vivo Y85 kính 20k
Vivo Y85 màn hình 440k
Vivo Y91 kính 20k

Giá linh kiện Huawei

GR5 mini cảm ứng 70k
Honor 8X kính 20k
Honor play kính 20k
Huawei GR5 cảm ứng 75k
Huawei Honor 8A cảm ứng 90k
Huawei K0B-L29 cảm ứng 170k
Huawei Media Pad M3 8.0 kính 90k
Huawei Media Pad T3 - 7.0 kính 60k
Huawei Media Pad T3 - 8.0 cảm ứng rời 290k
Huawei MediaPad M3 8.4 cảm ứng 490k
Huawei MediaPad T1-701u kính 20k
Huawei MediaPad T1-701u cảm ứng 140k
Huawei Nova 2i cảm ứng 75k
Huawei Nova 2i màn hình 490k
Huawei Nova 3e cảm ứng 70k
Huawei Nova 3e màn hình 490k
Huawei nova 3i nắp sau 140k
Huawei nova 3i kính 20k
Huawei nova 3i màn hình 490k
Huawei P30 kính 20k
Huawei P30 lite kính 20k
Huawei P9 kính 50k
Huawei S8 701U cảm ứng 140k
Huawei Y3 2017 cảm ứng 140k
Huawei Y5 (2017) cảm ứng 90k
Huawei Y5 (CUN-U29) cảm ứng 140k
Huawei Y6 II cảm ứng 110k
Huawei Y6 Prime cảm ứng 85k
Huawei Y6 pro kính 20k
Huawei Y7 Prime kính 20k
Huawei Y7 Prime màn hình 390k
Huawei Y7 Pro cảm ứng 85k
Huawei Y7 pro 2019 cảm ứng 100k
Huawei Y9 2019 kính 20k
Huawei Y9 2019 màn hình 1190k
Huawei Y9 pro cảm ứng 140k
Lenovo Tab 3 -710 cảm ứng 90k
Nova 3 kính 20k

Giá linh kiện Xiaomi

Mi 3 cảm ứng 120k
Mi 4 cảm ứng 95k
Mi 5 kính 50k
Mi 8 lite kính 20k
Mi A2 (RedMi 6x) kính 20k
Mi Max 1 cảm ứng 95k
Mi Max 2 cảm ứng 110k
Mi Mix 1 kính 90k
Mi mix 2 kính 90k
MiPad 2 cảm ứng 450k
MiPad 3 cảm ứng 450k
Note 6 pro kính 20k
Redmi 3 cảm ứng 140k
Redmi 4 Prime cảm ứng 90k
Redmi 4A cảm ứng 70k
Redmi 4X cảm ứng 80k
Redmi 5 kính 60k
Redmi 5 Plus kính 18k
Redmi 5A Prime cảm ứng 80k
Redmi 6 pro/Mi A2 lite cảm ứng 110k
Redmi Note 3 cảm ứng 110k
Redmi Note 4 cảm ứng 75k
Redmi Note 4x cảm ứng 75k
Redmi note 5/ pro kính 20k
Redmi Note 5A cảm ứng 80k
Redmi note 6 pro kính 20k
Redmi S2 màn hình 390k
Xaomi F1 kính 20k
Xaomi Mi 6 kính 40k
Xaomi Mi 7 kính 20k
Xaomi Mi 8 kính 40k
Xaomi Mi Play cảm ứng 110k
Xaomi Redmi 5A cảm ứng 80k
Xaomi Redmi 5x/ Mi A1 cảm ứng 140k
Xaomi Redmi 6/6A cảm ứng 80k
Xaomi Redmi 6x kính 70k
Xaomi Redmi Note 7 pro kính 20k
Xaomi Redmi S2 cảm ứng 90k

Giá linh kiện Sky

Sky A840 cảm ứng 340k
Sky A850 cảm ứng 310k
Sky A860 cảm ứng 390k
Sky A880 cảm ứng 540k
Sky A890 cảm ứng 540k
Sky A900 cảm ứng 540k
Sky A910 kính 90k

Giá linh kiện Motorola

Motorola G2 kính 60k

Giá linh kiện Coolpad

Coolpad Sky 3 E502 cảm ứng 80k
Coolpad Sky 3 E502 màn hình 440k
Coolpad Sky E501 cảm ứng 80k

Giá linh kiện Lenovo

Lenovo A5000 cảm ứng rời 120k
Lenovo A6000/ A6010 cảm ứng rời 80k
Lenovo A6020 cảm ứng rời 110k
Lenovo A7000 cảm ứng 80k
Lenovo A7010 cảm ứng 110k
Lenovo P70 cảm ứng 80k
Lenovo P700 cảm ứng 180k
Lenovo P780 cảm ứng 140k
Lenovo PB1-750 cảm ứng 210k
Lenovo S580 cảm ứng 120k
Lenovo S60 cảm ứng 140k
Lenovo S850 cảm ứng 190k
Lenovo S90 kính 70k
Lenovo Tab 2 cảm ứng 400k
Lenovo Tab 3 cảm ứng rời 110k
Lenovo VIBE P1ma40 cảm ứng 120k
Lenovo VIBE P1ma42 cảm ứng 120k
Lenovo VIBE P1ma42 màn hình 590k
Lenovo Yoga 3 cảm ứng rời 300k

Giá linh kiện Apple Watch

Apple Watch seri 3 cảm ứng 1190k
Apple Watch seri 4 kính 490k

Linh kiện ép kính điện thoại tại cần thơ