BẢNG GIÁ THAY LINH KIỆN ĐIỆN THOẠI

Sản Phẩm Loại Giá cửa hàng/ đại lý Giá khách lẽ

Thay linh kiện Iphone

Iphone 4/4s Thay nút home 50k 100k
Iphone 4/4s Thay pin 120k 150k
Iphone 5/5s/5c Thay nút home 100k 150k
Iphone 5/5s/5c Thay camera trước 150k 200k
Iphone 5/5s/5c Thay loa trong 150k 200k
Iphone 5/5s/5c Thay pin 150k 200k
Iphone 6 Thay nút home 100k 200k
Iphone 6 Thay loa trong 150k 250k
Iphone 6 Thay camera trước 200k 300k
Iphone 6 Thay pin 200k 300k
Iphone 6 plus Thay nút home 100k 200k
Iphone 6 plus Thay loa trong 200k 300k
Iphone 6 plus Thay camera trước 250k 350k
Iphone 6 plus Thay pin 300k 400k
Iphone 6s Thay pin 350k 450k
Iphone 6s plus Thay camera trước 200k 250k
Iphone 6s plus Thay pin 650k 750k
Iphone Xs Max Thay camera sau X X
Keo Ip6 Thay Keo 6k X
Keo Ip6+ Thay camera sau X X
Keo Ip6+ Thay Keo 5k X

Thay linh kiện Ipad

Ipad mini 3 Thay camera sau 1700k 1700k

Thay linh kiện Samsung

Keo Note 3 Thay Keo 7k X

Thay linh kiện Sony

Sony Z3 Thay pin 250k 300k

Thay linh kiện điện thoại tại cần thơ