BẢNG GIÁ THAY LINH KIỆN ĐIỆN THOẠI

Sản Phẩm Loại Giá cửa hàng/ đại lý Giá khách lẽ

Thay linh kiện Iphone

Iphone 4/4s Thay pin 120k 150k
Iphone 5/5s/5c Thay nút home 100k 150k
Iphone 5/5s/5c Thay camera trước 150k 200k
Iphone 5/5s/5c Thay loa trong 150k 200k
Iphone 5/5s/5c Thay pin 150k 200k
Iphone 6 Thay nút home 100k 150k
Iphone 6 Thay pin 150k 200k
Iphone 6 Thay camera trước 150k 200k
Iphone 6 Thay loa trong 150k 200k
Iphone 6 plus Thay nút home 100k 150k
Iphone 6 plus Thay camera trước 200k 250k
Iphone 6 plus Thay loa trong 200k 300k
Iphone 6 plus Thay pin 200k 250k
Iphone 6s Thay pin 200k 250k
Iphone 6s plus Thay camera trước 200k 250k
Iphone 6s plus Thay pin 250k 300k
IPhone 7 Thay pin 250k 300k
IPhone 7 plus Thay pin 300k 400k
Keo Ip6+ Thay camera sau X X
Keo Ip6+ Thay Keo 5k X

Thay linh kiện Sony

Sony Z3 Thay pin 250k 300k

Thay linh kiện điện thoại tại cần thơ