BẢNG GIÁ SỬA CHỮA ĐIỆN THOẠI

Sản Phẩm Loại Giá cửa hàng/ đại lý Giá khách lẽ

Sửa chữa Iphone

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max Face ID (main) 700k 1000k
iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max Audio (main) 900k 1100k
iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max Sóng (main) 900k 1100k
iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max Cảm ứng (main) 900k 1100k
iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max Wifi (main) 900k 1100k
iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max Camera (main) 900k 1100k
iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max Reset (main) 900k 1100k
iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max Rung (main) 900k 1100k
iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max Flash (main) 900k 1100k
iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max Sạc, usb (main) 900k 1100k
iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max Hiển thị (main) 900k 1100k
iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max Sim (main) 900k 1100k
iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max Mất đèn (main) 900k 1100k
iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max nguồn (main) 1000k 1200k
iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max Ổ Cứng (main) 1000k 1200k
Iphone 4/4s Pin 120k 150k
Iphone 5/5s/5c thay nút home 50k 100k
Iphone 5/5s/5c Thay camera trước 150k 200k
Iphone 5/5s/5c Thay loa trong 150k 200k
Iphone 5/5s/5c Pin 150k 200k
Iphone 6 thay nút home 100k 150k
Iphone 6 Thay camera trước 150k 200k
Iphone 6 Thay loa trong 150k 200k
Iphone 6 Pin 150k 200k
Iphone 6 Thay camera sau 200k 250k
Iphone 6 plus thay nút home 100k 150k
Iphone 6 plus Thay camera trước 200k 250k
Iphone 6 plus Thay loa trong 200k 300k
Iphone 6 plus Pin 200k 250k
Iphone 6 plus Thay camera sau 250k 300k
iPhone 6, 6 Plus Sạc, usb (main) 200k 300k
iPhone 6, 6 Plus Flash (main) 200k 300k
iPhone 6, 6 Plus Rung (main) 200k 300k
iPhone 6, 6 Plus Camera (main) 250k 300k
iPhone 6, 6 Plus Sim (main) 250k 350k
iPhone 6, 6 Plus Hiển thị (main) 250k 300k
iPhone 6, 6 Plus Sóng (main) 250k 350k
iPhone 6, 6 Plus Mất đèn (main) 250k 350k
iPhone 6, 6 Plus Wifi (main) 250k 350k
iPhone 6, 6 Plus Audio (main) 250k 300k
iPhone 6, 6 Plus Cảm ứng (main) 250k 300k
iPhone 6, 6 Plus nguồn (main) 300k 400k
iPhone 6, 6 Plus Ổ Cứng (main) 300k 400k
Iphone 6s Pin 200k 250k
Iphone 6s plus Thay camera trước 200k 250k
Iphone 6s plus Pin 250k 300k
Iphone 6s plus Thay camera sau 400k 450k
iPhone 6s, 6s Plus Rung (main) 200k 300k
iPhone 6s, 6s Plus Flash (main) 200k 300k
iPhone 6s, 6s Plus Sạc, usb (main) 250k 300k
iPhone 6s, 6s Plus Sim (main) 300k 400k
iPhone 6s, 6s Plus Mất đèn (main) 300k 400k
iPhone 6s, 6s Plus Sóng (main) 300k 400k
iPhone 6s, 6s Plus nguồn (main) 300k 450k
iPhone 6s, 6s Plus Audio (main) 300k 400k
iPhone 6s, 6s Plus Wifi (main) 300k 400k
iPhone 6s, 6s Plus Cảm ứng (main) 300k 400k
iPhone 6s, 6s Plus Reset (main) 300k 400k
iPhone 6s, 6s Plus Camera (main) 300k 400k
iPhone 6s, 6s Plus Hiển thị (main) 300k 400k
iPhone 6s, 6s Plus Ổ Cứng (main) 350k 450k
IPhone 7 Pin 250k 300k
IPhone 7 plus Pin 300k 400k
iPhone 7, 7 Plus Rung (main) 300k 400k
iPhone 7, 7 Plus Flash (main) 300k 400k
iPhone 7, 7 Plus Sạc, usb (main) 300k 400k
iPhone 7, 7 Plus Cảm ứng (main) 350k 450k
iPhone 7, 7 Plus Reset (main) 400k 500k
iPhone 7, 7 Plus Camera (main) 400k 500k
iPhone 7, 7 Plus Hiển thị (main) 400k 500k
iPhone 7, 7 Plus Sim (main) 400k 500k
iPhone 7, 7 Plus Mất đèn (main) 400k 500k
iPhone 7, 7 Plus Sóng (main) 400k 500k
iPhone 7, 7 Plus nguồn (main) 400k 500k
iPhone 7, 7 Plus Audio (main) 400k 500k
iPhone 7, 7 Plus Wifi (main) 400k 500k
iPhone 7, 7 Plus Ổ Cứng (main) 450k 550k
iPhone 8, 8 Plus Flash (main) 350k 450k
iPhone 8, 8 Plus Rung (main) 350k 450k
iPhone 8, 8 Plus Sạc, usb (main) 350k 450k
iPhone 8, 8 Plus Audio (main) 400k 500k
iPhone 8, 8 Plus Sim (main) 400k 500k
iPhone 8, 8 Plus Mất đèn (main) 400k 500k
iPhone 8, 8 Plus Cảm ứng (main) 400k 500k
iPhone 8, 8 Plus Sóng (main) 400k 500k
iPhone 8, 8 Plus Camera (main) 400k 500k
iPhone 8, 8 Plus Wifi (main) 400k 500k
iPhone 8, 8 Plus Hiển thị (main) 400k 500k
iPhone 8, 8 Plus nguồn (main) 450k 550k
iPhone 8, 8 Plus Reset (main) 450k 550k
iPhone 8, 8 Plus Ổ Cứng (main) 500k 600k
Iphone X Face ID (main) 400k 600k
Iphone X Sạc, usb (main) 500k 700k
Iphone X Hiển thị (main) 500k 700k
Iphone X Sim (main) 500k 700k
Iphone X Mất đèn (main) 500k 700k
Iphone X Sóng (main) 500k 700k
Iphone X Audio (main) 500k 700k
Iphone X Wifi (main) 500k 700k
Iphone X Cảm ứng (main) 500k 700k
Iphone X Reset (main) 500k 700k
Iphone X Camera (main) 500k 700k
Iphone X Rung (main) 500k 700k
Iphone X nguồn (main) 600k 800k
Iphone X Ổ Cứng (main) 600k 800k
iPhone Xr, Xs, Xs Max Face ID (main) 500k 800k
iPhone Xr, Xs, Xs Max Camera (main) 600k 800k
iPhone Xr, Xs, Xs Max Reset (main) 600k 800k
iPhone Xr, Xs, Xs Max Rung (main) 600k 800k
iPhone Xr, Xs, Xs Max Flash (main) 600k 800k
iPhone Xr, Xs, Xs Max Sạc, usb (main) 600k 800k
iPhone Xr, Xs, Xs Max Hiển thị (main) 600k 800k
iPhone Xr, Xs, Xs Max Sim (main) 600k 800k
iPhone Xr, Xs, Xs Max Mất đèn (main) 600k 800k
iPhone Xr, Xs, Xs Max Audio (main) 600k 800k
iPhone Xr, Xs, Xs Max Sóng (main) 600k 800k
iPhone Xr, Xs, Xs Max Cảm ứng (main) 600k 800k
iPhone Xr, Xs, Xs Max Wifi (main) 600k 800k
iPhone Xr, Xs, Xs Max nguồn (main) 700k 900k
iPhone Xr, Xs, Xs Max Ổ Cứng (main) 700k 900k
Keo Ip6+ Thay camera sau X X

Sửa chữa Lumia, Nokia

Nokia 6.1 plus Pin 200k 300k

Sửa chữa Sony

Sony Z3 Pin 250k 300k

Sửa chữa Oppo

Oppo F1S Pin 200k 250k

Sửa chữa Huawei

Huawei 2i/3i Pin 150k 200k
Huawei 3e Pin 150k 200k

Sửa chữa điện thoại tại cần thơ