BẢNG GIÁ SỬA CHỮA ĐIỆN THOẠI

Sản Phẩm Loại Giá khách lẽ

Sửa chữa Iphone

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max Face ID (main) 1000k
iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max Sóng (main) 1100k
iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max Cảm ứng (main) 1100k
iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max Wifi (main) 1100k
iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max Camera (main) 1100k
iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max Reset (main) 1100k
iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max Rung (main) 1100k
iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max Flash (main) 1100k
iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max Sạc, usb (main) 1100k
iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max Hiển thị (main) 1100k
iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max Sim (main) 1100k
iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max Mất đèn (main) 1100k
iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max nguồn (main) 1200k
iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max Ổ Cứng (main) 1200k
Iphone 5/5s/5c thay nút home 100k
Iphone 6 thay nút home 150k
Iphone 6 Thay camera trước 200k
Iphone 6 Thay loa trong 200k
Iphone 6 Thay camera sau 250k
Iphone 6 plus thay nút home 150k
Iphone 6 plus Thay camera trước 250k
Iphone 6 plus Thay loa trong 300k
Iphone 6 plus Thay camera sau 300k
Iphone 6s plus Thay camera trước 250k
Iphone 6s plus Thay camera sau 450k
iPhone 6s, 6s Plus Rung (main) 300k
iPhone 6s, 6s Plus Flash (main) 300k
iPhone 6s, 6s Plus Sạc, usb (main) 300k
iPhone 6s, 6s Plus Camera (main) 400k
iPhone 6s, 6s Plus Hiển thị (main) 400k
iPhone 6s, 6s Plus Sim (main) 400k
iPhone 6s, 6s Plus Mất đèn (main) 400k
iPhone 6s, 6s Plus Sóng (main) 400k
iPhone 6s, 6s Plus nguồn (main) 450k
iPhone 6s, 6s Plus Wifi (main) 400k
iPhone 6s, 6s Plus Reset (main) 400k
iPhone 6s, 6s Plus Ổ Cứng (main) 450k
iPhone 7, 7 Plus Rung (main) 400k
iPhone 7, 7 Plus Flash (main) 400k
iPhone 7, 7 Plus Sạc, usb (main) 400k
iPhone 7, 7 Plus Cảm ứng (main) 450k
iPhone 7, 7 Plus Reset (main) 500k
iPhone 7, 7 Plus Camera (main) 500k
iPhone 7, 7 Plus Hiển thị (main) 500k
iPhone 7, 7 Plus Sim (main) 500k
iPhone 7, 7 Plus Mất đèn (main) 500k
iPhone 7, 7 Plus Sóng (main) 500k
iPhone 7, 7 Plus nguồn (main) 500k
iPhone 7, 7 Plus Wifi (main) 500k
iPhone 7, 7 Plus Ổ Cứng (main) 550k
iPhone 8, 8 Plus Rung (main) 450k
iPhone 8, 8 Plus Flash (main) 450k
iPhone 8, 8 Plus Sạc, usb (main) 450k
iPhone 8, 8 Plus Camera (main) 500k
iPhone 8, 8 Plus Hiển thị (main) 500k
iPhone 8, 8 Plus Sim (main) 500k
iPhone 8, 8 Plus Mất đèn (main) 500k
iPhone 8, 8 Plus Sóng (main) 500k
iPhone 8, 8 Plus Wifi (main) 500k
iPhone 8, 8 Plus Cảm ứng (main) 500k
iPhone 8, 8 Plus Reset (main) 550k
iPhone 8, 8 Plus nguồn (main) 550k
iPhone 8, 8 Plus Ổ Cứng (main) 600k
Iphone X Face ID (main) 600k
Iphone X Reset (main) 700k
Iphone X Camera (main) 700k
Iphone X Rung (main) 700k
Iphone X Sạc, usb (main) 700k
Iphone X Hiển thị (main) 700k
Iphone X Sim (main) 700k
Iphone X Mất đèn (main) 700k
Iphone X Sóng (main) 700k
Iphone X Wifi (main) 700k
Iphone X Cảm ứng (main) 700k
Iphone X nguồn (main) 800k
Iphone X Ổ Cứng (main) 800k
iPhone Xr, Xs, Xs Max Face ID (main) 800k
iPhone Xr, Xs, Xs Max Cảm ứng (main) 800k
iPhone Xr, Xs, Xs Max Wifi (main) 800k
iPhone Xr, Xs, Xs Max Camera (main) 800k
iPhone Xr, Xs, Xs Max Reset (main) 800k
iPhone Xr, Xs, Xs Max Flash (main) 800k
iPhone Xr, Xs, Xs Max Rung (main) 800k
iPhone Xr, Xs, Xs Max Hiển thị (main) 800k
iPhone Xr, Xs, Xs Max Sạc, usb (main) 800k
iPhone Xr, Xs, Xs Max Sim (main) 800k
iPhone Xr, Xs, Xs Max Mất đèn (main) 800k
iPhone Xr, Xs, Xs Max Sóng (main) 800k
iPhone Xr, Xs, Xs Max nguồn (main) 900k
iPhone Xr, Xs, Xs Max Ổ Cứng (main) 900k
Keo Ip6+ Thay camera sau X

Sửa chữa điện thoại tại cần thơ